Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Sen mnohých z nás sa naplnil

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatneSouvisející články

Navštívil nás Ian McCormack|Logos 10 / 2009 | Redakce |Ze života církve
Navštívil nás izraelský veľvyslanec|Logos 2 / 2015 | Daniel Šobr |Ze života církve
Čo im na nás vadí?|Logos 4 / 2016 | Michal Tausk|Aktuálně
Z čoho nás Pán Ježiš zachránil?|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma
Opäť medzi nás prišiel pastor Alexey Ledyaev|Logos 10 / 2019 | Martina Šafaříková|Ze života církve