Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Čo im na nás vadí?

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Čo so zlorečením |Logos 3 / 2009 | Martin Bielik |Vyučování
Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Věda a víra
Čo s krízou?|Logos 11 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Historie
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Ze života církve