A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Logos duben 2016


Logos duben 2016

Vybíráme

Pokračujeme

Daniel Šobr | Pokračujeme

Pokračujeme

Milí čitatelia Logosu, tento úvodník píšem krátko pred konferenciou, preto mi nedá nenapísať o pocite, ktorý ma zakaždým pred takouto akciou premkne. Čtěte víc...

Cirkev? Áno!

Jaroslav Kříž | Téma

Cirkev? Áno!

Dôležité sú dve veci: kázať evanjelium a zhromažďovať učeníkov do cirkvi Čtěte víc...