Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Pokračujeme

Predovšetkým dovoľte, aby som Vám poprial úspešné zvládnutie konca roku 2014. Užite si dobré veci, ktoré prináša toto obdobie, ale zostaňte pozorní, aby ste nepadli z duchovného života do telesného. 

Oproti predchádzajúcim rokom sa mi zdal tento posledný iný – ťažší. Na svetovej scéne sa objavilo viacero konfliktov a upozorňujem, že žiadny sa nevyriešil. Akoby sa iba kopili jeden na druhý. Zdá sa, že koniec roka je ešte horší, hlavne v súvislosti s Izraelom, ktorý je pre biblických kresťanov jedným z hlavných ukazovateľov svetových udalostí. Uznanie Palestínskeho štátu s hlavným mestom Jeruzalemom zo strany jednotlivých európskych štátov vytvára na Izrael stále väčší tlak. 

Aj v cirkvi sme na začiatku roka zažili napätie, ale tu môžeme s vďačnosťou Bohu konštatovať, že sa situácia obrátila na dobré a rok končíme v mimoriadne dobrej kondícii. To nám dodáva nádej a smelosť pre rok nasledujúci, i tie ďalšie. Veríme, že cirkev Ježiša Krista, ktorá sa nesnaží revidovať Bibliu a trvá na starých pravdách, tu bude až do Pánovho príchodu s tým, že bude čím ďalej silnejšia a hojne navštevovaná Svätým Duchom. Maranatha!Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme