Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Ohlédnutí za květnovou konferencí v Praze

logos06-konferencia.jpgV nádherný jarní den s téměř letními teplotami a příjemnou atmosférou se v sobotu dne 19.5.2012 v TOP hotelu v Praze uskutečnila první konference sborů Milosti v Čechách a na Slovensku v České republice. Celá konference se nesla v radostném duchu. Součástí byly dvě shromáždění, dopoledne od 10.00 a v podvečer od 18.00 hodin. Nakonec se splnilo i přání přípravného výboru Církve víry a v rámci konference mohlo zaznít oficiální oznámení skutečnosti, že Ministerstvo kultury ČR svým rozhodnutím ze dne 30.4.2012 schválilo registraci naší Církve víry v ČR. Církev víry se tak stala v pořadí třicátou třetí státem registrovanou církví či náboženskou společností. Prošli jsme standardním procesem registrace a nakonec nebyly shledány žádné překážky pro registraci a jak zmínil ve svém kázání pastor Martin Mazúch, tak stát uznal za dobré církev zaregistrovat. Dále hovořil o tom, jaké znaky má církev a o Božím plánu pro církev.

Zda a jakým přínosem pro společnost nakonec budeme, tak o tom rozhodneme svými skutky my sami. Od Boha máme poslání, od státu nyní i oficiální svolení a uznání a nyní je důležité, abychom Boží plány dokázali uvést do života na jednotlivých místech po celé ČR. Naší vizí je to, aby v každém větším městě nad 20.000 obyvatel byl sbor či alespoň misijní skupina. To také bylo ústředním mottem konference, aby semínka Božího slova byla zaseta po celé naší zemi. Pastor Adrián Šesták pak hovořil o tom, že hlavním předpokladem naplnění Božího plánu je vášnivá, nárokující a očekávající, stále ohnivá víra, která změní situace a přinese průlom do našich životů, okolností i národů. Tuto víru Bůh u své církve očekává a na ní také odpovídá.

Mezi shromážděními se pak uskutečnil i Tanec vzkříšení spolu s evangelizací na Palackého náměstí na břehu Vltavy a za účasti přihlížení stovek kolemjdoucích. Při této příležitosti pastor Peter Kuba kázal evangelium, byly rozdávány pozvánky na večerní shromáždění i další shromáždění v Praze. Zároveň také proběhly i první společné křty v Praze v příjemném prostředí místního Welness. Nakonec bylo pokřtěno několik desítek nových sourozenců v Kristu od Plzně až po Žilinu.

Večer pak nejprve pastor Radomír Hasa připomněl počátek církve v Prostějově i začátek spolupráce s KS Milost a význam pastora Jaroslava Kříže pro celou církev v Čechách i na Slovensku. Povzbudil všechny přítomné, nechť nepohrdají dny malých začátků, protože i oni než začal průlom a růst, vyšli z malého obývacího pokoje v panelovém bytě v Prostějově a přes různá lepší, ale i velice náročná období, kterými je Bůh provedl, tak mohou dosvědčovat Boží věrnost a dobrotu i skutečnost, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému.

Vrcholem konference pak bylo kázání pastora Petra Kuby, vedoucího pražského sboru, který hovořil o snech a vizích. Povzbuzoval všechny přítomné, že Duch Svatý přišel mimo jiné i proto, abychom snili a měli vize. Důležité je nebýt malomyslný, ale naopak přemýšlet o tom, že vše je možné, protože náš Bůh je Bůh všemohoucí, všudypřítomný a vševědoucí. Nechť se co nejvíce našich snů a vizí v následujícím období naplní a Česká republika zažije mocné vylití Ducha svatého a veliké probuzení. Stojí za to být tohoto součástí.

Samotná konference byla velmi dobrá a povzbuzující do další práce na Božím díle, výborné chvály, dobrá atmosféra i příjemné počasí nás provázelo po celý den. Celá konference byla i velice dobře organizačně zajištěna, za což patří díky všem, kteří se na přípravě podíleli. Vše probíhalo v pokoji a radosti Pánově. V průběhu obou shromáždění se vystřídalo v kázání Božího slova i povzbuzování více pastorů a vedoucích z Čech i ze Slovenska.

Náš Bůh je dobrý, Jeho milost stále trvá a víme, že těm, kteří Ho ve víře usilovně hledají, tak dává odplatu. V rámci konference jsme se zabývali hledáním Boha i Jeho vůle, a dále v tom budeme zůstávat. Věřím, že to nebyla poslední konference v Praze a že příští konference bude ještě větší co do počtu i síly a moci Ducha Svatého.Související články

Ohlédnutí za lednovou konferencí|Logos 2 / 2008 | Daniel Šobr |Aktuálně
Konference v Praze|Logos 6 / 2013 | Martin Petr|Reportáž
Bojovali za slovo|Logos 2 / 2012 | Árpád Kulcsár|Z historie
Listopadová konference v Praze|Logos 12 / 2012 | Pavel Novák|Ze života církve
V Ženeve za Izrael|Logos 3 / 2016 | Daniel Šobr |Aktuálně