Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Ohlédnutí za lednovou konferencí

konfera-1-opt.jpegVíkend od 11. do 13. ledna se v Banské Bystrici konala pravidelná konference sborů KS Milost, tentokrát ve znamení návratu do banskobystrického Domu kultury, který od té doby, kdy tu byla konference naposled, změnil majitele. Změnu bylo vidět na lépe připraveném sále a službách, které zde dosud nebyly. V předsálí Domu kultury byl dokonce postaven bazén a mezi shromážděními zde probíhaly křty.

konfera-2-opt.jpegPo pátečním setkání mládeže, které proběhlo v Robotnickém domě, čekaly účastníky konference tři shromáždění v Domě kultury. Hlavním tématem konference bylo: Tajemství církve. Pastor Jaroslav Kříž hovořil o biblických podobenstvích pro církev a vlivu Božího království na naše životy a na svět. V neděli promluvil host z druhého největšího sboru v Maďarsku debrecínský pastor Ákos Nemes. Tématem jeho kázání byl výklad podobenství o dobrém Pastýři a jeho ovcích.

Na konferenci proběhlo slavnostní požehnání a vyslání pastorů, presbyterů a vedoucích skupin. Pro požehnání si též přišli muži, kteří na svých životech cítí pastorské povolání. Jedním z vrcholů konference bylo ustanovení místního sboru v Praze a požehnání manželů Mazúchových jako pastorského páru nového sboru.

konfera-3-opt.jpegNa poslední konferenci bylo též vidět jak Boží dílo početně roste. Do Domu kultury jsme se vrátili po roční přestávce, během které se konference konaly v Žiaru nad Hronom. Nikdy předtím jsme neměli pocit, že by nám byl Dům kultury malý, ale na poslední konferenci tomu tak bylo. Výhledově se budeme muset poohlédnout po větších prostorech, což jsou však pro církev velmi příjemné starosti.

-dš-Související články

Ohlédnutí za květnovou konferencí v Praze|Logos 6 / 2012 | Martin Petr|Reportáž
Bojovali za slovo|Logos 2 / 2012 | Árpád Kulcsár|Z historie
V Ženeve za Izrael|Logos 3 / 2016 | Daniel Šobr |Aktuálně
Pochod za Ježiša|Logos 7 / 2014 | Jaroslav Prašil |Ze světa
Všichni spolu za Jeruzalém|Logos 11 / 2011 | Roman Farkaš|Ze světa