Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Všichni spolu za Jeruzalém

Jeruzalém je věčným a nedělitelným hlavním městem Izraele – deklarovali Parlamentní poslanci podporující Izrael, seskupeni do medzinárodní nadace IIACF.
 
Republikánský poslanec Doug Lamborn – předseda energetického výboru USA, shrnul hlavní poselství takto:
„Jeruzalém je nedělitelným hlavním městem Izraele“ a žádal o uznání tohto stavu za celou nadaci i ostatní státy. Izraelský poslanec Knesetu David Rotem považoval za zvláštní, že se vynořila debata o rozdělení Jeruzaléma. Poukázal na skutečnost, že město už třitisíce let obývají židé a nezávisí na uznání, anebo neuznání tohto stavu jinými státy. „Jeruzalém zůstane hlavním městem Izraele,“ uzavřel. Totéž potvrdil i James Lunney, konzervativní poslanec kanadského parlamentu, který vyzdvihl, že i právní, historické a morální důvody podepírají právo Izraele na Jeruzalém. Vyzdvihl, že historie židovství na Středním východě nezačala vznikem státu v roce 1947, ale před tisíciletími a nebrat do úvahy tuto historickou skutečnost by byla velká chyba. Finský poslanec evropského parlamentu Hannu Takkula vyhlásil, že „Budapešťským vyhlášením bychom chtěli zaslat jasný odkaz mezinárodnímu společenství co se týká statutu Jeruzalema“. Potvrdil: „Je historickým faktem, že Jeruzalém byl vždy hlavním městem židovského státu a nikdy jiný stát neformoval nároky přivlastnit si ho.“
Na slavnostním shromáždění izraelský velvyslanec Han Mor pochválil „pozitívní energii“ a poděkova za to, že izraelský stát není osamocený. Vyjádřil svoji vděčnost za to,že jeho krajina má přátele v Maďarsku a i ve světě, kteří řeknou terorizmu své ne a své ano míru. Velvyslanec přijal poděkování za vyjadřené gratulace k desáté Nobelově ceně Izraele za vědu a hovořil o tom, co znamená v moderním světě biblické pojmenování že „Izrael je pochodní národů“.

Člen předsednictví Evropského parlamentu za Evropskou koalici za Izrael podotkl, že Evropa už jednou potvrdila židovství, co znamená, když zůstane v tichosti. A práve proto nadešel čas, aby pozdvihla svůj hlas za národ, od kterého jsme obdrželi Boží slovo.
Italský senátor Lucio Malan člen parlamentního shromáždění NATO poukázal na to, že v poslední době Itálie vážně podporovala Izrael, ale že židovský stát je zapotřebí podporovat i ve světové politice. Vyhlásil, že se nemůžeme pohybovat jen v defenzívě, ale je potřebné vykonat proaktivní kroky. Podle něho by bylo potřebné postavit se rázněji vůči takovým státům, které vyvolávají nevraživost vůči židovství. Musíme bojovat za spravedlnost. I přes to, že v dnešních dnech jsou ve středu pozornosti hospodářské otázky. Ale horší než nedostatek peněz je nedostatek spravedlivosti – shrnul senátor.
Jsme tu proto, abychom zpevnili most mezi křesťany a Židy
Takto začínal svoje vystoupení Benjamin Elon bývalý ministr turistiky Izraele. Podle názoru izraelského politika je Evropská unie spojená se židovstvím i skrze vědu, nejen skrze Bibli. Výzva je ta, abychom pochopili otázky nebeského i pozemského Jeruzaléma.

Izraelský poslanec Ayoob Kara ze strany Likud zaměřil pozornost na to, že od dohody v Oslu můžeme slyšet dva hlasy z palestinské strany: směrem na Západ hovoří pěkně, no v arabštině už hovoří úplně jiným tónem a mnohdy je slyšet výzvu že „je zapotřebí udělat vše pro islamizaci Izraele“. Kara se velmi negativně vyjádřil o tzv. arabském jaru a vyslovil své přesvědčení, že největším nebezpečím na Blízkém východě je arabský fundamentalizmus.

Ján Dzeidziczak za polskou stranu Právo a spravedlnost vyhlásil, že celý svět se musí zastat Izraele, neboť když ztratíme Izrael, ztratíme naši civilizaci.
Kanadský poslanec James Lunney dodal, že přímé debaty jsou vždy důležité,i když na dnešní dobu ne príliš charakteristické. Je důležité budování mostů mezi národy a je zapotřebí být pro rozhovory v otázkach izraelsko-palestinských vztahů. Není prospěšné podporovat jednostranné palestinské návrhy.
Předseda Křesťansko-demokratické strany z Jižní Afriky Keneth Meshoe (který je pomocným pastorem R. Bonnkeho) ho doplnil, že je nemožné shodnout se v otázkách dvou stát, dokud Palestina neuzná Izrael.


Související články

Jeruzalem a Križiaci|Logos 12 / 2006 | Barbora Bieliková|Historie
Bude vzkriesený Jeruzalem? Miesto prozreteľnosti|Logos 5 / 2010 | Tibor Ruff |Vyučování
Bojovali za slovo|Logos 2 / 2012 | Árpád Kulcsár|Z historie
V Ženeve za Izrael|Logos 3 / 2016 | Daniel Šobr |Aktuálně
Pochod za Ježiša|Logos 7 / 2014 | Jaroslav Prašil |Ze světa