Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos listopad 2011


Logos listopad 2011

Vybíráme

Duchovní dary IV.

Daniel Šobr | Vyučování

Duchovní dary IV.

V minulých číslech Logosu jsme se věnovali problematice duchovních darů. V dnešním článku toto téma uzavřeme pojednáním o vokálních darech neboli darech řeči (proroctví, jazyky a výklad jazyků), které se projevují prostřednictvím Čtěte víc...

Dotek z nebe

Peter Gammons | Vyučování

Dotek z nebe

Mnohí z nás už boli na zhromaždeniach a videli, ako ľudia, za ktorých sa služobníci modlili, pokojne padajú na zem. Tento článok bol napísaný s cieľom objasniť jav „padania pod mocou Ducha“ alebo „odpočinku v Duchu“ Čtěte víc...

Boj o ikony

Árpád Kulcsár | Z historie

Boj o ikony

Hnutí proti ikonám na území Byzantské říše v letech 726 – 843 čelilo problému, zda se podaří navrátit křesťanství k biblickému chápání otázky uctívání obrazů, nebo křesťanský svět ovládne protibiblická tradice. Čtěte víc...