Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Impressionante 2011

Poslední říjnový týden navštívili naše sbory a misijní skupiny v Čechách a na Slovensku zahraniční řečníci hispánského původu. Tuto evangelizační kampaň jsme uspořádali ve spolupráci s naším dlouhodobím přítelem pastorem Carlosem Jiménezem, který v posledních letech už vícekrát organizoval podobnou kampaň v České republice.

Pod záštitou Carlos Jiménez Ministries navštívilo naše sbory celkem pět pastorů. Čtyři sloužili ve sborech Křesťanských společenství a jeden ve Slově života. V průběhu pěti dní navštívili téměř všechny naše sbory v Čechách a na Slovensku. Ve 20 různých městech proběhlo celkem 24 shromáždění, v průběhu kterých se rozhodlo pro následovaní Krista více než 150 lidí. Kampaň proběhla v nasledujících městech: Žilina, Ostrava, Trenčín, Prievidza, Martin, Bratislava, Poprad, Humenné, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Bardejov, Košice, Komárno, Banská Bystrica, Praha, Plzeň, Hradec Králové a Ústí nad Labem. České a slovenské sbory byly povzbuzeny kázáním bratrů, kteří k nám přiniesli čerstvý latinskoamerický letniční oheň. Přinášíme vám zprávu z cesty Juana Carlose Jiméneze po českých sborech a rozhovor s Rodolfem Beuttenmüllerem, který navštívil slovenské a jeden český sbor.

Jméno Jiménez není v České republice nijak neznámé. V křesťanských kruzích je naopak všeobecně znám příběh Carlose Jiméneze, který byl vydán v knižní podobě i v češtině pod názvem „Compańero Julian“ v roce 1999. Právě jemu položil Bůh již před mnoha lety naši zemi v samém středu Evropy na srdce. V minulém roce Carlos Jiménez přijal pozvání do našich sborů na Slovensku a poté si na jedno mimořádné shromáždění „odskočil“ také do Prahy. I nyní se měl kampaně osobně zúčastnit, nicméně tentokráte mu to jeho zdravotní stav neumožnil. Byl však v každodenním kontaktu se svým synem Juanem Carlosem a i na dálku byla vnímat jeho podpora a veliký zájem o dění v „našich“ zemích.

Ve dnech 27. – 30. 10. 2011 se tak Juan Carlos věnoval po čtyři dny službě v našich sborech a skupinách v České republice. Evangelizační shromáždění s ním byla nejprve v Plzni, poté Hradci Králové a v neděli v Ústí nad Labem. Vrcholem celé kampaně bylo regionální shromáždění sborů a skupin v Praze na Novotného lávce v samém středu Prahy poblíž Karlova mostu. Evangelizace byla na všech místech vyjma Prahy pojata jako „léčení“, proto Juanovým cílem bylo vzbudit v lidech na základě Božího slova víru, aby při modlitbě přijali své uzdravení.

První návštěva Juana Carlose patřila západočeské metropoli Plzni. Zde strávil pastor Jiménez nejvíce času a jeho dvoudenní návštěva vyvrcholila povzbuzujícím shromážděním ve čtvrtek večer. Své vyučování prokládal mnoha svědectvími o uzdravení ze života. Na závěr se Juan Carlos modlil osobně za všechny nemocné, kteří přišli dopředu na výzvu. Jedna paní mohla okamžitě po modlitbě ohýbat koleno a „zmizela“ bolest. Po týdnu jsme se dozvěděli, že další paní byla během modlitby vysvobozena z cigaretové závislosti a od evangelizace nevykouřila už žádnou cigaretu. Byla i jiná svědectví o uzdravení, další lidé pak obnovili svůj vztah s Bohem. Dodnes dostáváme zprávy od lidí, jak se jich Bůh na tomto shromáždění dotkl a jak byli povzbuzeni ve své víře nebo uzdraveni.

Další zastávkou na cestě po českých sborech byl v pátek večer Hradec Králové. Shromáždění se naplnilo lidmi očekávajícími, že Bůh bude skrze svého služebníka mocně jednat. Juan velmi temperamentním, pravým jihoamerickým způsobem kázal o moci v Kristově krvi. Na svých osobních zkušenostech povzbuzoval všechny k důvěře v Boží odpuštění pro každého, kdo se obrátí ke Kristu. Bůh dává člověku vždy šanci a vyslýchá jeho modlitby. Když člověk vytrvá ve víře, tak jistě naplní svá zaslíbení. Všichni přítomní odcházeli povzbuzeni a naplněni Boží milostí.

Hlavní poselství sobotní dopolední „regionální“ bohoslužby v Praze bylo vrcholem pobytu Juana Carlose v Čechách. Hlavním tématem kázání bylo vyučování „Jak zasáhnout město!“ na základě míst ze Skutků apoštolů 18. a 19. kapitoly. Juan Carlos vícekrát zdůrazňoval skutečnost, že Praha je klíčem k celé České republice. Faktem je to, že historie Prahy je historií okultní, od svého založení přes „rudolfínskou dobu“ až po dnešek. Pastor Jiménez mluvil prorocká slova o tom, jak bude tato služba probíhat, růst a sílit a že k tomu je zapotřebí takových vedoucích, kteří jsou schopni změnit své město. Takových, kteří mají moc zasahovat a ovlivňovat město. Carlos postavil 4 základní principy, podmínky, jak je možné, aby město bylo změněno: pomazání, vyučování, služba a  evakuace ďábla. Města musí být změněna skrze pomazání a moc Ducha Svatého.

Poslední zastávkou před odjezdem do Bratislavy bylo Ústí nad Labem. Zde povzbuzoval v neděli dopoledne Juan církev i přítomné nevěřící příběhem z Bible o uzdravení malomocného, kterého se Ježíš dotkl, i když tím z pohledu většiny lidí velice riskoval. Kdo neriskuje, tak také nic nedostane a ničeho nedosáhne. Bůh má touhu, aby si mohl žít jeden šťastný život. Veškeré naplnění, a to i vnitřních potřeb, může člověku dát jedině Bůh. Bůh pro nás chce vždy to nejlepší, a to se týká našeho zdraví i celého života. S tímto poselstvím s modlitbami za všechny přítomné se s námi pastor Juan Carlos Jiménez rozloučil. Mnozí přijali uzdravení úplné či částečné. Všichni byli povzbuzeni k dalšímu následování a životu s Bohem.

Nezbývá než říci Adiós otra vez el próximo año Juan.Související články

Izrael 2011|Logos 6 / 2011 | Rastislav Bravčok |Ze života církve
Up To Faith Dance 2011|Logos 5 / 2011 | Denisa Altdorfferová|Ze života církve
Spravodliví medzi národmi |Logos 2 / 2011 | Rastislav Bravčok |Reportáž
Prosincová konference|Logos 12 / 2011 | Alena Filipková|Ze života církve
Tábor Černá Hora MMXI - Generace Jozue|Logos 9 / 2011 | Redakce |Ze života církve