Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Ariel Šaron 1928-2014

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatneSouvisející články

Mládežnícky tábor Ždiar 2014|Logos 8 / 2014 | Martina Jasíková|Ze života církve
Detský tábor Bystrá 2014|Logos 8 / 2014 | Martina Jasíková|Ze života církve
Tábor v Černé Hoře 2014|Logos 9 / 2014 | J. Lee Grady |Ze života církve
Kresťanská konferencia Bratislava jún 2014|Logos 6 / 2014 | Žofia Suchá|Ze života církve
Pokračujeme|Logos 11 / 2014 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme