Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Logos květen 2014


Logos květen 2014

Vybíráme

Křesťanská konference Banská Bystrica

Lenka Pelíšková | Ze života církve

Křesťanská konference Banská Bystrica

Poslední březnový víkend se v Banské Bystrici uskutečnila dlouho očekávaná křesťanská konference Čtěte víc...