„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Logos prosinec 2016


Logos prosinec 2016

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Práca na získavaní učeníkov je to najdôležitejšie, čo môžeme na zemi robiť. Čtěte víc...