Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Logos prosinec 2016


Logos prosinec 2016

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Práca na získavaní učeníkov je to najdôležitejšie, čo môžeme na zemi robiť. Čtěte víc...