Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Pokračujeme

Práca na získavaní učeníkov je to najdôležitejšie, čo môžeme na zemi robiť. Nie je to prehnané tvrdenie, charizmatické vyznanie ani lacná snaha o povzbudenie veriacich. Je to pravda. Z tohto hľadiska bola jeseň skvelá. To, že u nás boli významní služobníci charizmaticko-letničného hnutia, pre nás znamená, že Boh o nás vie a má s nami plány do budúcnosti. Popritom si treba uvedomiť, že charizmatické hnutie je priamym pokračovaním obnovy cirkvi, ktorá má pripraviť Boží ľud na stretnutie s Ježišom. Táto Božia práca začala reformáciou, ktorá vyviedla cirkev z temného stredoveku, a pokračovala vznikom početného množstva evanjelikálnych cirkví. Teraz je Boží fokus zameraný na charizmatické prebudenia podobne, ako bol Boží pohľad zameraný na Petra, Filipa a Pavla v Skutkoch apoštolov.

Niekoľko dní som pobudol s malou výpravou v Jeruzaleme. Povzbudivé pre nás bolo, že aj keď išlo o mimosezónne obdobie, Jeruzalem bol plný kresťanov. Akých? No predsa letnično-charizmatických. Všade bolo počuť „Haleluja“, spevy a v Garden Tomb sme videli skupiny veriacich, ako dvíhajú ruky, modlia sa v jazykoch a oslavujú, že hrob je prázdny. Typické je, že tieto masy tvorili väčšinou Kórejci, Číňania, Afričania, ľudia z Tichomoria a z Latinskej Ameriky. Kórejci mali evanjelizáciu priamo na Ben Yehuda Street v židovskej štvrti počas sabatu. Rabíni v synagógach mohli byť nešťastní, že sa predsa len podarilo zamoriť Jeruzalem správou o Ježišovi. Nabudúce by Kórejci mohli ísť do arabskej štvrte. Celé to bolo veľmi povzbudivé.

Sú tu Vianoce. Zostáva pravdou, že Vianoce sú spojené s mnohými neosožnými tradíciami a mnohými škodlivými poverami. Avšak v kontexte snáh liberálnej politiky, ktorá si dala za neochvejný cieľ všetko, čo sa týka Všemohúceho Boha – ako je stvorenie, Boží zákon, morálka, konzervatívne hodnoty alebo tradičná rodina – udupať pod čiernu zem, a keďže vidíme, že sa jej to v minulých rokoch v mnohých oblastiach podarilo, buďme za vianočné sviatky vďační. Tú trochu tradícií predsa znesieme. Takže, „Merry Christmas“!Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme