Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Logos leden 2016


Logos leden 2016

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Pokoj vám. Ponajprv všetkým čitateľom Logosu prajem požehnaný rok 2016. Nech nás nájde koniec roku ako takých, ktorí sme vieru zachovali a v poznaní Pána podrástli. Ako hovorí Písmo, nech náš pokrok je zrejmý vo všetkom. Čtěte víc...