Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Creflo Dollar

Článek bude brzy zveřejněn.