Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Creflo Dollar

Článek bude brzy zveřejněn.