Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos únor 2017


Logos Únor 2017

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok začal veľmi dynamicky. Po skvelej konferencii s Guillermom Preinom sa do nás primitívnym spôsobom obuli médiá. Čtěte víc...