Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Logos únor 2017


Logos Únor 2017

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok začal veľmi dynamicky. Po skvelej konferencii s Guillermom Preinom sa do nás primitívnym spôsobom obuli médiá. Čtěte víc...