Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Buďte silní, buďte zmužilí!

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Buďte jako děti|Logos 2 / 2012 | Daniel Šobr |Téma
Pokračujeme|Logos 7 / 2011 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2017 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2018 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme