Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Pokračujeme

Cieľom života kresťana je stretnutie s Ježišom. Preto s každým pribúdajúcim rokom sa musíme na tento cieľ viac sústrediť, lebo svet sa bude polarizovať – aj v roku 2017. Tak ako svet bude padať do nemorálnosti a tak ako bude vzrastať napätie medzi národmi, tak bude klásť Svätý Duch na srdcia ozajstných veriacich, aby sa pripravili a bdeli. Je za nami pôstne obdobie, kedy sme sa oslobodili od zlých návykov a urobili sme dobré rozhodnutia dôjsť až do konca. Ježiš myslí úplne vážne, čo hovorí: „Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života.“ (Zj 2,10b)Aj keby si bol v tomto roku pokúšaný, Boh ťa nenechá pokúšať nad tvoje možnosti: „Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť.“ (1Kor 10,13) Aj keby sa ti v roku 2017 posmievali pre tvoju vieru, nadávali ti do sektárov alebo ťa inak trápili, pripomeň si, že hrdinovia viery, ktorí nás predišli do slávy, rovnako aj mnohí bratia, ktorí teraz prežívajú trápenie pre meno Pánovo, svoju vieru zachovali. „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ (Rim 8,35-39)

Požehnaný rok 2017. Buďme silní a bdejme. MARANATHA!Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme