Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Logos leden 2017


Logos leden 2017

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Cieľom života kresťana je stretnutie s Ježišom. Čtěte víc...