Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Arnošt Rosin

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Moravští bratři I.|Logos 8 / 2009 | Martin Mazúch |Historie