Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Plný ohně i v 84 letech

Článek bude brzy zveřejněn.



Související články

Večer Ducha Svatého a ohně|Logos 4 / 2019 | Lenka Pelíšková|Ze života církve
Pokračujeme|Logos 1 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Největší zázrak|Logos 4 / 2020 | Redakce |Skutečný příběh
Čo so zlorečením |Logos 3 / 2009 | Martin Bielik |Vyučování
Reinhard Bonnke, Kombajn poslední žně|Logos 9 / 2007 | Daniel Šobr |Osobnost