A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Pokračujeme

Uplynulý mesiac bol mimoriadny. V našich zboroch sme privítali viacero návštev zo zahraničia, cez ktoré Pán posilnil existujúce zbory a skrze počutie evanjelia sa množstvo márnotratných synov mohlo vrátiť domov k svojmu Otcovi – k Bohu. V priebehu kampaní s rodinou Taxovcov z Mexika, s novozélandským evanjelistom Ianom McCormackom a americkou misionárkou Marilyn Neubauerovou sme zorganizovali celkom tridsať evanjelizačných zhromaždení. Popritom rastie množstvo a vplyv uzdravujúcich zhromaždení, ktoré sme odštartovali iba nedávno. Teraz je obdobie dovoleniek a táborov, v polovici augusta budeme v kampaniach pokračovať.

Prajem každému, aby ste si svätým spôsobom oddýchli. Udržať pobožnosť v priebehu letného obdobia má veľkú cenu. Je cenné, ak sa niekto rozhodne pre bohoslužbu alebo modlitbu, keď si všetci idú v letných horúčavách užívať. Nezabudnite, že Abrahám mal stretnutie s Bohom práve v letnej horúčave. Ak sa podarí poraziť nástrahy leta, ako sú sexuálne zvody a svetáctvo, na jeseň porazíme tvrdý okultizmus a rok 2011 bude patriť k tým víťazným. Končím povzbudením z Božieho slova 1Kor 15,58: „A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.“Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme