Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Pokračujeme

Milí čitatelia Logosu,

máme tu leto. Je krásne, horúce a pritom veľmi špecifické. Opatrenia proti pandémii COVID-19 komplikujú život ľuďom po celom svete a musíme sa s nimi vyrovnávať aj my. Na toto leto sa môžeme pozerať dvomi spôsobmi a nechať sa unášať dvomi prúdmi.

Prvému z nich by sme sa mali vyhnúť. Predstavuje ho atmosféra strachu z pandémie v kombinácii s letnými hriechmi a pokušeniami (sexuálne hriechy, otupenosť, lenivosť a ďalšie). Keby sme mali podľahnúť týmto tendenciám, malo by to devastujúci účinok na náš duchovný stav a na prebudeneckú atmosféru v našich zboroch.

Druhý prúd, do ktorého pozývame každého skočiť a plávať v ňom, predstavuje chápanie tohto leta ako obrovskej príležitosti. Aj keď máme do istej miery obmedzené sociálne kontakty, ľudia sú v týchto dňoch hladní po pravde, po zmysle života, uvedomujú si, že potrebujú Boha a my im môžeme poslúžiť k naplneniu tejto dôležitej potreby. Jednoducho povedané: toto leto sa môžu obrátiť mnohí a naše zbory môžu rásť. Práve prebiehajú detské tábory, mnohé zbory kážu na uliciach, bude konferencia. Ak sa zapojíme do tejto práce, naše leto môže byť veľmi dobré, zmysluplné a plodné. Využime túto príležitosť. Nech je naším letným heslom to, čo nám hovorí apoštol Pavol: „Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ (Ef 5,16–18)



Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme