Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Logos červen 2020


Logos Červen 2020

Vybíráme

Pokračujeme

Daniel Šobr | Pokračujeme

Pokračujeme

Milí čitatelia Logosu, máme tu leto. Je krásne, horúce a pritom veľmi špecifické. Opatrenia proti pandémii COVID-19 komplikujú život ľuďom po celom svete a musíme sa s nimi vyrovnávať aj my. Na toto leto sa môžeme pozerať dvomi spôsobm Čtěte víc...

List Rimanom 5. kapitola

Daniel Šobr | Překlad Bible

List Rimanom 5. kapitola

Milí čitatelia, aj v tomto čísle časopisu Logos vám prinášame ďalšiu kapitolu nového prekladu Biblie, tentokrát 5. kapitolu Rimanom. Svoje pripomienky, podnety alebo dotazy píšte na adresu sobr@milost.sk. Čtěte víc...