Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Pornografia

logos-2020-03-depositphotos-24531911-1.jpg

Fenomén pornografie nie je „výdobytok“ súčasnej modernej spoločnosti, žiaľ, je starý ako ľudstvo samo a bol súčasťou takmer každej „pokrokovej“ kultúry a civilizácie. Jediné, čo sa počas dejín zmenilo, je forma vyobrazovania a príchodom masovo-komunikačných médií aj rozsah a dostupnosť tohto obsahu.

Zároveň však, ako zdôrazňujú odborníci, sexualita prítomná v starovekom umeleckom diele a jej vplyv na spoločnosť sa nedajú porovnávať so živými sexuálnymi videami, v ktorých sa dnes nachádzajú postavy z reálneho sveta a ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku, dokonca aj na zariadeniach, ktoré sa nám zmestia do vreciek.

Niečo z histórie

Z etymologického hľadiska pochádza výraz pornografia z gréčtiny. Ide o zloženinu dvoch slov – porné a grafia, pričom porné znamená neviestka a graphien písať. Slovo pornografia teda doslovne znamená „popis života prostitútok“, v modernejšom význame predstavuje nemravnú literatúru, obrázok alebo film, nemravné písomnosti či nemravné obrázky.

Grécka mytológia je plná sexuality, zachytáva rôzne výjavy prostitúcie a sexuálnych radovánok. Čínska a indická kultúra sú na tom podobne, tiež obsahujú množstvo vyobrazení erotických tém na maľbách a sochách, na keramike a rôznych reliéfoch. Erotickými scénami boli vyzdobené dokonca i chrámy, kde mali slúžiť „bohom“.

Koho sa to týka?

Pornografia už dávno nie je záležitosť len mužov, dnes často aj ženy siahajú po tomto obsahu, hoci možno z iných dôvodov. Ďalšou nemalou skupinou používateľov sú tínedžeri, ktorí sú čím ďalej, tým v skoršom veku vystavovaní tomuto nevhodnému obsahu, niektorí z nich sa už vo veku okolo 14–15 rokov stávajú dokonca závislými od pornografie. Americká produkcia filmov a seriálov pre „násťročných“ je až zo 70 % tvorená obsahom so sexuálnou tematikou.

Detská pornografia je, vďaka Bohu, naďalej považovaná za hroznú vec aj v očiach neveriacich, no je alarmujúce, že táto hranica začína byť masívne napádaná liberálnymi kruhmi propagujúcimi akúsi „rovnosť“ v sexuálnej oblasti. Rovnako zarážajúci je fakt, že nielen liberáli siahajú po týchto nemorálnostiach, ale i v radoch ľudí nosiacich talár bola v posledných desaťročiach významne demaskovaná pedofília. A v krajinách tretieho sveta sa detská prostitúcia stáva súčasťou boja o prežitie.

Kto je za to zodpovedný?

Bežný sledovateľ sa zvyčajne ani nezamyslí nad tým, ako pornografické filmy a videá vznikajú, koľko násilia je v nich prítomného a už vôbec neuvažuje nad osudmi ľudí, ktorí sú často vplyvom zlej finančnej a sociálnej situácie donútení zájsť na toto zničujúce scestie pornopriemyslu a vystupovať v úlohe „herca“. Každý konzument pornografie preto nesie priamu zodpovednosť za toto novodobé sexuálne otroctvo. Nebyť konzumentov, nebolo by ani sexuálne násilie, ktoré je priamou súčasťou pornografie. Dopyt si vyžiadal ponuku a, žiaľ, tá je čím ďalej, tým bizarnejšia a násilnejšia.

Je správne, ak konzervatívne zmýšľajúci človek podporuje svojím sledovaním produkciu filmov tohto typu? Viac kliknutí na nevhodné stránky sa totiž rovná väčšej ponuke a vyšším príjmom do vreciek producentov. Ročne sa natočí okolo jedenásťtisíc pornografických titulov a toto číslo neustále rastie. Sándor Németh, vedúci Zboru viery v Maďarsku, právom označil pornografiu za zbraň hromadného ničenia. Za všetko hovorí fakt, že slovo „sex“ je najbežnejším výrazom zadávaným do internetových vyhľadávačov a tesne za ním, čo je ešte desivejšie, nasleduje slovo incest.

Liberalizácia pornografie

Psychológovia a sexuológovia sa vo svojich názoroch na tému pornografie rôznia. Jedni ju považujú za vhodný spôsob, ako si napríklad „okoreniť“ vzťah a vyhnúť sa reálnemu podvodu manželského partnera, iní ju považujú za podstatu mnohých sexuálnych a komunikačných porúch vo vzťahu.

Podľa psychológa Petra Szila je pornografia jednou z najničivejších síl ohrozujúcich súčasné manželstvá a na základe tridsaťročnej odbornej praxe zdôrazňuje, že „oslobodenie sexuality“ v posledných desaťročiach neviedlo k žiadnemu pokroku ani k poklesu sexuálnych trestných činov. Liberalizáciou pornografie sa totiž pôvodne očakával pokles sexuálneho násilia, opak je však pravdou a v posledných rokoch je zaznamenané zvýšenie sexuálneho násilia nielen na ženách, ale, žiaľ, i na deťoch, a to v rôznych spoločenských vrstvách a kruhoch, od liberálov až po konzervatívcov. Zvýšenou konzumáciou pornografického obsahu dokázateľne dochádza k zvyšovaniu počtu trestných činov, prípadov násilia sexuálnej povahy i k ponižovaniu žien a detí. Sledovanie pornografie a sexuálna agresia spolu úzko súvisia. Podľa prieskumu je 42 % online pornografického materiálu násilného charakteru. V istej štúdii jedna tretina sexuálnych delikventov pripustila, že spáchali zločin na základe zhliadnutia pornografického obsahu.

Ako za dní Lota

Prvotné pokusy o definíciu pornografie sa datujú na začiatok 19. storočia. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa stala dominujúcou kultúrou západnej civilizácie, čo pretrvalo až do dnešných dní. Pornografia bola, je a bude o peniazoch. Dobre to vidno na tom, že všetko, čo má v reklame iba náznak odhaleného tela, sa lepšie predáva. Stačí si zapnúť internet, prípadne televíziu a naše zmysly dostanú poriadne zabrať. Reklamy na autá, čistiace prostriedky či dokonca jedlo už dnes málokto predáva bez ponuky so sexuálnym podtónom.

Ježiš učeníkom posledné časy prirovnával, okrem iného, aj k dobe za dní Lota, ktorý býval v okolí miest Sodomy a Gomory. Tie sú známe ľuďom bez ohľadu na vierovyznanie a kultúrne zvyklosti ako mestá plné nemorálnosti, na ktoré prišiel Boží súd. Ešte aj dnes mnohí pri pohľade na niečo pohoršujúce vyjadria svoje pocity slovami: „Sodoma-Gomora!“

Pozrime sa bližšie na „miestne“ pomery a na to, čo konkrétne je v Božom slove zaznamenané v súvislosti s týmito mestami ako hlavná príčina ich skazy.

„Krik Sodomy a Gomory je veľký a ich hriech je veľmi ťažký.“ (1Moj 18,20)

„… od malého po veľkého, všetok ľud odvšadiaľ.“ (1Moj 19,3–5)

Za týmito veršami sa neskrýva nič iné ako pokus o sexuálny pomer s „cudzincami“, ktorí vošli do Lotovho domu. Zarážajúce na celom príbehu je hlavne to, že išlo o celé mesto a všetky vekové kategórie sledujúce jeden jediný cieľ.

Pri čítaní tejto pasáže Písma sa nám vynorí otázka, aká veľká skaza asi panovala v spomínaných mestách, keď tam boli spoločensky tolerovateľné, ba dokonca žiadané verejné sexuálne radovánky. V terajšej dobe sa nám javí nepredstaviteľné, aby celé mesto vyšlo k domu jedného muža a žiadalo sexuálny pomer s jeho hosťami pred očami všetkých. Keď si však tento príbeh „premietneme“ do súčasného virtuálneho sveta pornokultúry, vidíme spoločný prienik. Viete si predstaviť, že by scény z pornofilmov boli prezentované na verejnosti? Ak je nám táto predstava odpudivá, prečo má táto produkcia čím ďalej, tým viac podporovateľov? Odpoveď nájdeme v nasledujúcich riadkoch.

Ako sme sa z etymológie slova pornografia dozvedeli, ide o zobrazovanie života prostitútok. Pornografia s prostitúciou úzko súvisí a je v podstate jej ekvivalentom v súčasnej dobe. Kým v minulosti boli neslávne známe tzv. „vykričané uličky“, kde tieto ženy ponúkali svoje služby, zdanlivou výhodou virtuálneho sveta je, že človek nepotrebuje nikam chodiť. Verejný dom si totiž mnohí prevádzkujú priamo u seba doma. Zrejme by v nás vzbudilo nemalé pohoršenie, keby sme videli svojho známeho, suseda alebo rodinného príslušníka navštevovať tzv. verejný dom a platiť za „služby“ prostitútky. Pri predstave, že tam vidíme vchádzať dokonca nášho manželského partnera, prípadne syna alebo dcéru, sa nám asi obráti žalúdok a zakrúti hlava. Myslím, že nejeden konzervatívne zmýšľajúci človek by s tým mal vážny problém.

Ako teda Lotova doba vyzerá dnes? V našej modernej digitálnej dobe si večer k svojmu počítaču alebo tabletu priamo vo svojom dome či byte sadne nejeden človek, od malého po veľkého, a oddáva sa pornografickému obsahu bez toho, aby rozumel, akej zničujúcej sile sa vystavuje.

Realita dnešných dní nám odhaľuje, že priama platba prostitútke v konzervatívnych kruhoch je skôr výnimočná a preferovaný spôsob využívania sexuálnych služieb sa presunul do virtuálneho priestoru a nekonečnej produkcie pornopriemyslu. Pornografia sa stala spoločensky tolerovaným fenoménom, keďže nespôsobuje verejné pohoršenie, deje sa zväčša v skrytosti a zrejme každý konzument má „pádny“ dôvod, prečo to sleduje. Organizácia venujúca sa vplyvu pornografie na užívateľov Fight the New Drug však upozorňuje, že už zďaleka nejde len o súkromný problém jednotlivcov, ale je to problém verejného záujmu a zdravia, a zároveň alarmujúco varuje pred ničivými dôsledkami pornopriemyslu na spoločnosť.

Výskumy v oblasti pornografie verzus Božie slovo

Pornopriemysel vo veľkej miere využíva skutočnosť, že sexuálny obsah ponúka dočasnú úľavu od úzkosti, depresie, osamelosti, avšak z dlhodobého hľadiska tieto problémy dokázateľne len zhoršuje. A 21. storočie je v odborných kruhoch považované za storočie psychických problémov plošného rozsahu.

Podľa článku uverejnenom v internetovom časopise Pro Human s názvom Analýza fenoménu pornografie autorka uvádza, že v pornografii je primárna fyzická túžba a uspokojenie, zatiaľ čo absentuje dvorenie, záväzok a dlhodobý vzťah. Práve tieto skutočnosti robia pornografiu príťažlivou a zároveň nebezpečnejšou. Súčasný trend takzvaných „single“ ľudí, ktorí sa rozhodli žiť bez záväzku a dlhodobého vzťahu, je jeden z priamych následkov pornopriemyslu. Česť výnimkám.

Psychológovia a psychiatri v súčasnosti bojujú s drastickým nárastom počtu ľudí závislých od porna. Podľa odborníkov každým dňom stúpa počet konzumentov internetovej pornografie. Človek od nej závislý si nedokáže pomôcť a nutkavo, v podstate ustavične sa musí pozerať na materiál s týmto obsahom. Táto závislosť mu pritom negatívne zasahuje do života, ovplyvňuje jeho každodenné fungovanie, partnerský vzťah, zamestnanecký pomer i ostatné sociálne vzťahy.

„Mnohými zvodnými rečami ho zviedla, zvábila hladkosťou svojich perí. Šiel za ňou, pochábeľ, ako vôl, keď ho vedú na jatku, a ako jeleň, čo sa zapletáva do puta, kým mu šíp neprebodne pečeň; ako keď sa vták náhli do osídla, a nevie, že mu ide o život.“ (Prísl 7,21–22)

„Lebo smilnica je hlbokou jamou a úzkym hrdlom studnice cudzozemka.“ (Prísl 23,27)

Dr. Norman Doidge, kanadský odborník, opisuje vo svojej svetoznámej knihe The Brain That Changes Itself (2007) všetky trvalé neuroplastické zmeny v mozgu. Zaujímavé na týchto zisteniach je práve to, že pornografia zanecháva na mozgu stopy podobné tým, ktoré vznikajú vplyvom látkových závislostí.

V štúdii Short a kol. (2012) sa ako negatívne dôsledky uvádzajú: narušenie vzťahov, finančného i profesijného fungovania, emočné problémy a sexuálna nespokojnosť. Ďalším nežiaducim javom, ktorý so sebou prináša konzumácia pornografie, je narúšanie medziľudských vzťahov najmä romantického charakteru. Ide o oslabenie schopnosti milovať sa v romantickom zmysle. Sex sa vo vnímaní postihnutých osôb úplne oddeľuje od rodiny a detí, čím sa ďalej oslabuje spojenie sexuálneho života s pozíciou manžela a rodiča.

Najznámejším negatívnym efektom je, že konzumentom sa ich fyzické sexuálne partnerky zdajú byť menej atraktívne než tie virtuálne a, žiaľ, pri sexuálnom styku si premietajú predtým videné erotické pornografické obrazy a scény.

Čo na to Božie slovo?

„A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiaducny strom, aby urobil človeka rozumným, tak teda vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi.“(1Moj 3,6)

Tento verš Písma nám môže byť jednoznačným varovaním v tom, že žiadosť očí jedného z partnerov môže spôsobiť skazu aj druhému a môže mať dopad na budúce fungovanie rodiny i celých generácií. Od žiadosti oka je len malý krôčik k vykonaniu skutku, čo nám potvrdzujú aj výskumy, ktoré hovoria, že sledovanie pornografie zvyšuje riziko podvodu manželského partnera až o 300 %. Okolo 60 % rozvodových konaní bolo zapríčinených zvýšeným záujmom o sexuálne internetové zoznamky a četovanie. Bez ohľadu na názor niektorých popredných sexuológov a odborníkov v tejto oblasti, ovocie života ľudí dlhodobo holdujúcich pornografii hovorí samo za seba.

„Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh.“ (Žid 13,4)

Bez ohľadu na množstvo súčasných výskumov a štatistík v oblasti vplyvu pornografie na život človeka – a to sme ani zďaleka nevyčerpali všetky – Biblia opäť absolútne trefne konštatuje nasledovné:

„Smilstvo… odníma rozum (srdce).“ (Hoz 4,11)

„… duch smilstva uvodí do bludu.“(Hoz 4,12)

„Pre ženu smilnicu schudobnie človek až po okraj chleba.“ (Prísl 6,26)

„Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábčankami, ktoré ho pozývali na obetné hostiny na počesť svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a klaňal sa ich bohom. Keď sa Izraeliti dostali do služby Baal-Peóra, Hospodinov hnev vzplanul proti nim.“(4Moj 25,1)

Poslednou ranou pre Izrael bolo práve sexuálne pokušenie a následné nezvládnutie situácie, ktoré malo zničujúce dôsledky pre celú obec: „… nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc.“ (1Kor 10,8)

Samotné Desatoro obsahuje prikázanie „Nezosmilníš“ (2Moj 20,14). Medzi nariadenia pre veriacich z pohanov zaradila prvá cirkev okrem zákazu modlárstva a jedenia krvi práve vyhýbanie sa smilstvu (Sk 15,20). Dôležité je poznamenať, že Boh nám nedal prikázania s cieľom obrať nás o radosti života. Božie slovo je našou ochranou pred hriechom a smrťou. Ako dokazujú výskumy odborníkov, je zrejmé, že Písmo sa nemýli.

Boh stvoril muža a ženu a požehnal ich, aby sa plodili a množili na základe uzavretej manželskej zmluvy a všetko, čo s tým súvisí, nazval dobrým. To bol pôvodný Stvoriteľov zámer aj v sexuálnej oblasti, a teda, aby slúžila k vzájomnému uspokojeniu – a určite ten cieľ nemal nič spoločné s tým, ako ho vykresľuje súčasný pornografický priemysel.

Kresťan a pornografia

„Fasten your seatbelts, please!“ – Pripútajte sa, prosím! Niežeby sme pristávali, lebo let ešte neskončil, sme iba v polovici, ale vchádzame do turbulentnej oblasti, kde budú mnohí potrebovať kyslíkovú masku :-)

Pozrieme sa totiž na niekoľko mýtov, ktoré sa bežne používajú na ospravedlnenie hriechu pornografie medzi kresťanmi. Prvý mýtus je presvedčenie, že každý kresťan je v tom a každý z času na čas siaha po tomto obsahu. Skrátka, skoro všetci sú v tom namočení. Vďaka Bohu, nie je to pravda. Je to len výhovorka, ktorá spôsobuje tak akurát oslabenie v boji s hriechom. Ak sa vyhovárame, v skutočnosti to znamená, že to nechceme riešiť. Nedaj sa však oklamať, milý čitateľ, a neospravedlňuj vlastné konanie poukazovaním na iných ľudí. Pred Bohom budeme stáť tvárou v tvár bez výhovoriek, bez argumentov, posúdení len Jeho slovom. Ale i v prípade, že celý svet by „bol v tom“, aj tak platí Božie slovo, ktoré hovorí:

„Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine, a ak by si mal v spore prekrútiť pravdu, nezastávaj názor väčšiny.“(2Moj 23,2)

Medzi nezadanými existuje ďalší mýtus, ktorý hovorí o tom, že vstupom do manželstva „problém“ s pornografiou zmizne sám od seba, keďže sexuálna potreba bude naplnená. Je to omyl. Tejto závislosti sa totiž nedá zbaviť vstupom do manželstva, ale na základe rozhodnutia, pokáním a zanechaním hriechu. V manželstve problémy s pornografiou len vygradujú, a to v podobe sklamania z reality sexuálneho života. Jej konzument má totiž absolútne skreslenú predstavu o časnosti, priebehu a dĺžke sexuálneho styku. Jeho fantázia je preplnená erotickými výjavmi, ktoré s realitou nemajú nič spoločné. Je nutné poznamenať, že normálna žena sa nespráva ako prostitútka, ani normálny muž ako džigolo. Na základe toho sa človek poviazaný pornografiou dostane do „začarovaného kruhu“ nenaplnených po­trieb v sexuálnej oblasti, ktoré si bude kompenzovať, ako inak, sledovaním porna.

Tretí pomerne rozšírený mylný názor tvrdí, že pornografia nie je reálne podvádzanie manželského partnera, pretože sa to nedá porovnávať s fyzickým sexuálnym stykom. Nuž, milý čitateľ, pozrime sa opäť do Božieho slova.

„A ak ťa zvádza OKO, vylúp si ho a zahoď; lebo lepšie ti je jednookému vojsť do života, ako keby si mal obe oči, a hodili by ťa do ohnivého pekla.“ (Mt 18,9)

„Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou.“ (Lk 11,34–35)

„Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.“ (Mt 5,28)

„… lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6,21)

Pozeranie pornografického obsahu priamo zasahuje srdce človeka a spôsobuje silné poviazanie, ktoré sa v určitom momente stáva doslova „pokladom“, avšak v negatívnom slova zmysle. Skrytý vzácny poklad má totiž zvláštnu silu – dokáže viesť človeka k tomu, aby zanechal všetko, čo mu bráni v jeho získaní. Pretože i v prípade, že srdce človeka je obsadené „pokladom“ pornografie, platí slovo, že taký človek zanechá všetko, čo má, a hľadá len túto „perlu“. Diabol je majster v napodobňovaní a prekrúcaní Božieho slova a aj túto zákonitosť sa snaží využiť vo svoj prospech, aby namiesto života v srdci priniesol smrť. Naším pokladom má byť Božie kráľovstvo, ktoré nás motivuje k hľadaniu skrytých periel v Božom slove.

„Stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život.“ (Prísl 4,23)

Štvrtý mýtus. Ak by sme sa nejakého kresťana opýtali, prečo chodí do „verejného domu“, tak by sa zrejme pohoršil, možno i urazil a ohradil sa tým, že nič také nerobí. Je to predsa pod jeho úroveň. To síce môže byť pravda, ale má to malý háčik – niektorí si ho prevádzkujú priamo u seba doma v podobe internetovej sexuálnej zoznamky, četovacích miestností, pornografických filmov, videí a časopisov. Všetky tieto aktivity nemožno nazvať inak ako virtuálnym verejným domom, či sa to niekomu páči, alebo nie. Morálny kredit kresťana ale nie je založený na jeho vonkajšej forme, dokonalom kresťanskom profile na sociálnych sieťach alebo na pravidelnej účasti na bohoslužbách.

„… neslúžiac verne iba naoko ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale ako sluhovia Kristovi činiac vôľu Božiu z duše…“ (Ef 6,6)

„Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Či teda vezmem údy Kristove a spravím ich údmi smilnice? Vôbec nie!“ (1Kor 6,15)

„Žime počestne ako vo dne. Nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti.“ (Rim 13,13)

Slová kresťan a pornografia skrátka nejdú k sebe. Žiaľ, realita pastoračných rozhovorov je iná. Bez ohľadu na „pozíciu“ alebo službu v cirkvi, každý sa musí s touto otázkou vysporiadať a nezľahčovať milosť, ktorá nám je daná. Nejde len o kultúrny zážitok, dočasné uvoľnenie, naplnenie nenaplnenej potreby, ale je to otázka života a smrti. Božie slovo nás nabáda, aby sme si vybrali život. Ideálne už dnes.

„Dnes volám za svedkov proti vám nebesia i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní.“ (5Moj 30,15–20)

Položme si otázku: V prípade, že človek-kresťan sleduje pornografiu a práve v tej chvíli by prišiel Pán, ako myslíš, že by dopadol? Bol by takýto človek nájdený ako verný? Bol by spasený?

„Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, ak spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný, ak to robí, môže žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú vykonal, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. Avšak namietate: ‚Pánova cesta nie je správna!‘ Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť a preto zomrie, zomrie pre svoju neprávosť, ktorej sa dopustil.“ (Ezech 18,24–26)

„Lebo to viete, že niktorý smilník alebo nečistý alebo lakomec, čo je to isté ako modlár, nemá dedičstva v kráľovstve Krista a Boha.“ (Ef 5,5)

„Blahoslavení, ktorí (perú svoje rúcha a) činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. A vonku budú smilníci…“ (Zj 22,15)

Kedy prichádza pokušenie?

„… ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol.“ (1Kor 10,12)

Chodenie po Božích cestách a nasledovanie Jeho prikázaní určite nevedie na scestie pornografie. Existuje niekoľko dôvodov, prečo kresťan siaha po pornografii. Pre rozsah článku nie je možné sa im venovať dopodrobna, ale bude prospešné spomenúť aspoň obdobia, v ktorých zväčša prichádza na život človeka pokušenie akéhokoľvek druhu.

1. Neúspech – obdobie, kedy sa nám nedarí a zažívame vnútorné neuspokojenie, je živnou pôdou pre sebaodmeňovanie v rôznych podobách, počnúc jedlom, cez návykové látky až po pornografiu. Človek prežíva pocit, že má nárok sa odmeniť, ľutuje sa a obhajuje svoje nemorálne správanie.

2. Úspech – ak dosiahneme úspech v určitej oblasti, na ktorej sme dlho pracovali, nastúpi určité uvoľnenie a naša mentalita nárokovania sa začne hlásiť k slovu: odmeň sa, máš na to nárok. Tlak, ktorý sa hromadí v prípade dlhodobého stresu alebo veľkého pracovného nasadenia, je lepšie „ventilovať“ priebežne. V prípade, že to podceníme, prichádza túžba po MEGA odmene, ktorá je často ďaleko za hranicami morálnosti a kultivovaného správania. A cesta hriechu je tá najľahšia, najrýchlejšia a najviac uspokojivá forma odmeny v prípade, že duša dlhodobo strádala. Kľúčom, ako predísť týmto „natlakovaným“ situáciám, je vyváženosť životného štýlu. Nemá význam 360 dní v roku žiť asketickým spôsobom života a potom sa skompenzovať tak, že to človeka stojí spasenie. Naša duša potrebuje i potešenie a relax, nielen tvrdú prácu.

Každý kompromis s hriechom predstavuje obmedzenie vo vzťahu s Bohom, v službe a stavia nám strop v mnohých oblastiach života. Požehnania zapísané v 28. kapitole 5. Mojžišovej knihy pozná takmer každý kresťan a vyznáva ich nad svojím životom i životmi svojich blízkych. Skúsme sa ale pozrieť na samotný začiatok tejto kapitoly: „A stane sa, ak budeš naozaj počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha…“

Poslúchame varovania, ktoré sú v Biblii napísané na našu ochranu s cieľom požehnať nás a doviesť nás do zasľúbenej zeme aj v oblasti sexuálnej čistoty? Alebo žijeme oklamaní spomínanými mýtmi, ktoré sú živnou pôdou pre obhajovanie hriechu v našich životoch? Koreňom niektorých dlhotrvajúcich problémov v živote kresťana môže byť práve pornografia. Naším najvyšším cieľom je večný život a požehnanie tu na Zemi, lenže pornografia je tmavou škvrnou na inak bielom rúchu. Čo s tým?

Existuje cesta von?

„Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu.Myslite na Toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu.Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu.“ (Žd 12,1–8)

„A keby sa bezbožný odvrátil od všetkých svojich hriechov, ktoré robil, a ostríhal by všetky moje ustanovenia a činil by súd a spravodlivosť, istotne bude žiť; nezomrie.“ (Ezech 18,21)

Z každého hriechu existuje cesta von, ak porozumieme jeho následkom a budeme veriť Božiemu slovu nielen v prípade zasľúbení, ale aj v oblasti vystríhania sa pred hriechom. Skoncovať s ním je v prvom rade naše osobné rozhodnutie. Verím, že po prečítaní tohto článku bude rozhodovanie o niečo jednoduchšie.

„Čím očistí mládenec svoju stezku? Tým, že sa bude chovať podľa tvojho slova.“ (Ž 119)

Kresťanov, ktorí podľahli pokušeniu v podobe hriechu pornografie, môžeme rozdeliť do troch základných skupín. Prvú skupinu tvoria tí, ktorí pornografiu nepovažujú za hriech – tým sme sa už čiastočne venovali v predchádzajúcich častiach článku a priamo Boží Syn Ježiš Kristus tento názor konfrontuje úplne jednoznačne:

Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla.“ (Mt 5,28–30)

Potom sú to tí, ktorí sa z rôznych dôvodov viac-menej „nechtiac“ dostali na toto scestie. A do tretej skupiny patria takí, ktorí opakovane a dlhodobo v tejto oblasti zlyhávajú. Cesta von má pre všetky tri skupiny niekoľko spoločných menovateľov:

1. Spoznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí – po prečítaní tohto článku bude určite ťažšie si zapnúť pornografické video, keďže sila pravdy začala účinkovať. Zotrvaj v tom. Pri každom ťahu na hriech si spomeň na jeho následky: „Lebo odplatou za hriech je smrť…“ (Rim 6,23)

2. Urob pokánie zo srdca – Božia dobrota nás vedie k pokániu, Boh je dobrý, nechce, aby sme zahynuli a išli do zatratenia, zvlášť po tom, ako sme spoznali pravdu. Urob pokánie z hĺbky srdca, popros o odpustenie a sila hriechu stratí na sile.

„Choď a odteraz už nehreš!“ (Jn 8,11)

3. Zober zodpovednosť a urob rozhodnutie – skoncovať s hriechom je v prvom rade naše rozhodnutie. Boh už dal svojho Syna, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Duch Svätý nás vie naplniť takou silou, ktorá toto rozhodnutie dovedie do zdarného konca žiadanej slobody. Nevyhováraj sa na svoju minulosť, životné okolnosti alebo na démonov. Si to ty, kto siahaš po pornografických obsahoch, sú to tvoje žiadosti, ktoré ťa k tomu nútia. Pokiaľ nie si úplne mimo, stále máš aspoň akú-takú kontrolu nad svojím životom a skutkami. Prevezmi za to zodpovednosť.

„Nemýľte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie; a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude žať večný život.“ (Gal 6,7–8)

Začni siať do ducha. Je to tvoje rozhodnutie, ako tráviš čas a kam upieraš svoju pozornosť.

4. Zmeň svoje myslenie – začni premýšľať o tom, že hriech už nie je súčasťou tvojho života, nečisté myšlienky nahraď Božím slovom a víziami o dobrej a víťaznej budúcnosti. Predstav si, že tvoja sloboda nadobudne taký rozmer, že hriech pornografie ti bude odporný. Veríš tomu?

5. Zmeň svoj životný štýl – dopraj si potešenie „legálnymi“ cestami, venuj sa aj tomu, čo ťa baví. Neži v extrémoch.

V prípade, že v oblasti pornografie dochádza k opakovaným zlyhaniam a neodolateľnému ťahu k hriechu, je užitočné vyhľadať službu pastorov a služobníkov, keďže skutky tela poskytli živnú pôdu pre démonov, ktorí ovládajú život človeka a je potrebné oslobodenie. Ježiš je náš Vysloboditeľ a v autorite Jeho mena je možné prijať trvalé víťazstvo.

Nestačí však byť oslobodený a nechať dom prázdny, pretože: „… keď vyjde nečistý duch z človeka, chodí po miestach, kde nieto vody, hľadajúc odpočinutie a nenachádza, vtedy hovorí: Navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde prázdny, vymetený a vyzdobený; vtedy ide a pojme so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc prebývajú tam, a posledné veci toho človeka bývajú horšie ako prvé.“ (Mt 12,43–45)

V prípade, že si prijal oslobodenie a znova si zlyhal/la,
problém nie je v tom, že by Božie slovo nefungovalo alebo nebolo pravdivé. Avšak v oblasti sebaovládania, disciplíny, zmeny myslenia a životného štýlu musí dôjsť k zmene na tvojej strane, inak sloboda nepotrvá dlho. Dobrým spôsobom, ako sa udržať v čistote, je nájsť si dôverného priateľa, ktorý bude istý čas bojovať naše boje spolu s nami a budeme pred ním v tejto oblasti vykázateľní. Nejde o kontrolu života, ale o pomoc v čase pokušenia. No ak rozmýšľaš spôsobom, že s týmto problémom nie je možné skoncovať či dokonca to nechceš, akákoľvek rada je zbytočná – vráť sa k bodu číslo jeden a spoznaj pravdu.

6. Získaj späť videnie o vlastnej hodnote – len silný človek vie odolať pokušeniu. Spoznaj a prijmi, že sme vzácni v Jeho očiach. Naša identita nie je založená na našich skutkoch alebo zlyhaniach, ale na skutkoch Pána Ježiša Krista, ktorý sa za nás obetoval a vylial svoju krv. Tá krv má i dnes absolútnu moc nás očistiť od každého hriechu, zbaviť pocitu menejcennosti a dať nové a čisté srdce. V tom je naša hodnota a sila odolať hriechu.

7. Začni si vážiť ľudí – ak si bol/a dlho v poviazaní pornografie, ľudia v tvojom okolí zrejme nemali v tvojich očiach vysokú hodnotu, tak ako je to v prípade každej inej závislosti. Zmeň to, ďakuj Bohu za svoju manželku/manžela, blízkych príbuzných, pastora, bratov a sestry v cirkvi, a tvoje videnie o nich spolu s tvojím životným pocitom sa začnú meniť. Vďačnosť v srdci nám nedovolí hrešiť.

8. Obnov svoj vzťah s Bohom – láska k Bohu je veľmi silná zbraň, osobný vzťah s Ním a trávenie času osamote v Jeho prítomnosti môžu zasadiť hriechu smrteľný úder. Tvoj čas osamote nemusí byť časom pre hriech. Každý kresťan potrebuje tráviť osobne čas s Bohom, kedy zažije pokoj, načerpá silu a získa vedenie pre život. Čím menej hriechu bude v našich životoch, tým kvalitnejšie a vzácnejšie pre nás budú práve tieto chvíle. Ak je človek v hriechu, nevyhľadáva obecenstvo s Bohom – presne ako Adam, ktorý sa pred Pánom skryl a myslel si, že ho nevidí. Dobrou správou je, že On ho videl, pomohol mu a dal riešenie. To, ako trávime čas osamote, je tiež naším rozhodnutím a našou zodpovednosťou.

9. Utekaj – Ak si prijal vyslobodenie a chceš si ho udržať, Biblia nám dáva jednoznačný návod, ako odolať pokušeniu, a tým je ÚTEK.

„Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca.“ (2Tim 2,22)

„Chytila ho za jeho rúcho a vravela: Lež so mnou! Ale on zanechal svoje rúcho v jej ruke a utiekol a vyšiel von.“ (1Moj 39,12)

Jozef bol slobodný, nezadaný a aj napriek tomu bázeň pred Bohom mala väčšiu silu a hodnotu v jeho živote ako hriech. V minulosti zažil mnohé krivdy a mal „plné právo“ sa skompenzovať, no neurobil to. Mal vysokú pozíciu, ale ani tá ho neopantala myslieť si, že má nárok hrešiť. Ani úspech, ani neúspech nemali naňho taký vplyv, aby dovolil hriechu vziať mu to najcennejšie, čo mal: vzťah s Bohom. Navyše, za tento svoj vysoko morálny počin nebol odmenený, práve naopak, skončil vo väzení, obvinený zo znásilnenia. Čo by sme na jeho mieste urobili my? Jozef ani vo väzení nezabudol na Boha a neuzurpoval si právo škaredo hrešiť kvôli ďalšej krivde a sklamaniu. On totiž hľadel do budúcnosti a vedel, že jeho zasľúbenia a sen, ktorý mal, sa stanú realitou jedine vtedy, ak si udrží vzťah s Tým, od ktorého ich prijal. Ak máme zasľúbenia od Boha a neudržíme si vzťah s Ním, nikdy sa, žiaľ, neuskutočnia. Nech nám je Jozef vzorom v zdržanlivosti, pokore a príkladom dobrého vzťahu s Bohom, ktoré sú zárukou toho, že je možné zvíťaziť nad sexuálnymi hriechmi, a zároveň sú zdrojom sily pre útek.

„Utekajte od smilstva! Každý hriech, ktorý by človek vykonal, je mimo tela. Ale ten, kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?“ (1Kor 6,18–19)

Záver

Márnotratný syn žil s otcom a mal podiel na všetkom, čo bolo jeho. Napriek tomu zo svojho vlastného rozhodnutia odišiel do sveta a minul celé svoje dedičstvo so smilnicami. Dokonale sa na ňom naplnilo slovo z Prísloví 29,3, že „ten, kto sa druží so smilnicami, premrhá majetok“. Bolo by naivné a trúfalé si myslieť, že v našom prípade sa Božie slovo nenaplní, ak budeme dlhodobo žiť rovnakým spôsobom života.

Tento príbeh nám ukazuje realitu dnešných dní, keď kresťan aj napriek Božej dobrote sa rozhodne holdovať hriechu a premrhá všetky hrivny, ktoré od Boha dostal. To, ako spomínaný mladší syn skončil, je dobre známe: medzi prasatami, o hlade a v absolútnom morálnom úpadku bez rodiny a priateľov. Vďaka Bohu, nebol to koniec jeho príbehu, pretože pokračoval pokáním a návratom k otcovi, ktorý ho s láskou prijal i napriek špinavému rúchu a veľkej morálnej skaze, v ktorej sa syn ocitol. Vždy je šanca odvrátiť sa od hriechu a žiť svätý život. Nepremeškajme ju, ospravedlňujúc si svoj hriech.

Pravdou je, že nikdy nevieme, kedy sa náš život skončí, a nie je jedno, či nás ten deň zastihne v hriechu alebo vo vzťahu s Bohom. Nikto nemá výnimku alebo priepustku s možnosťou bezbreho hrešiť.

„Nech sa neuchýli tvoje srdce na jej cesty (cesty smilnice) a neblúď po jej chodníkoch, lebo je mnoho pobitých, ktorých porazila, a mocných, ktorých povraždila. Jej dom je cestami do pekla, ktoré zostupujú do komôr smrti.“ (Prísl 7,25–27)

Nasledovaniahodným vzorom nám môže byť Jób, ktorý svoje rozhodnutie v sexuálnej oblasti popisuje takto:

„So svojimi očami som uzavrel zmluvu, ako by som sa teda mohol obzerať za pannou? Aký je za to údel od Boha z výsosti a aké dedičstvo od Všemohúceho na výšinách? Či nešľachetným nehrozí skaza a páchateľovi bezprávia nešťastie? Vari sa on nepozerá na moje cesty a všetky moje kroky nepočíta? Ak som si počínal nečestne, ak sa moja noha ponáhľala zradiť, potom nech ma Boh odváži na váhach spravodlivosti a nech zvie, že som bezúhonný. Ak sa môj krok odchýlil od cesty a moje srdce šlo za tým, čo oči vidia, a na moje dlane prilipla nejaká škvrna, nech potom iný zje, čo ja zasejem a moje potomstvo nech je vykorenené! Ak ma srdce zviedlo za ženou až tak, že som striehol pri susedových dverách, nech moja žena melie pre iného a iní nech sa nad ňou skláňajú. Veď to je nehanebnosť a previnenie, ktoré patrí na súd, bol by to oheň spaľujúci až po Abaddon, ktorý ničí od koreňa všetko, čo som získal.“ (Jób 31,1–12 Ekum.)

Nedovoľme kompromisom stavať hranice v našich životoch. Boh má pre každého z nás jedinečný plán, v ktorom môžeme byť súčasťou veľkého diela spasenia mnohých duší. Hriech nám však nedovolí spoznať pravdu o našom živote, o nás a o tom, čo všetko pre nás Pán pripravil. Je to ničivá sila, ktorá nás okráda o to najvzácnejšie a najcennejšie, čo máme: náš vzťah s Bohom a večný život. Oberá nás aj o silu a chuť Mu slúžiť a pracovať na spoločných cieľoch v prospech Jeho kráľovstva.

Rozhodnime sa teda už dnes a zotrvajme v tom, že nie hriech a žiadosti budú určovať smer nášho života, ale dobrý plán nášho dobrého Boha. Záverom si položme otázku: ak by teraz prišiel Pán, máme túto oblasť vysporiadanú?

„‚Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie! Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú konal. Či azda môžem mať záľubu v smrti bezbožného,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?‘“ (Ezech 18,21–23)

„Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia.“ (Rim 8,12–14)

 

Zdroje:
https://www.hetek.hu/
http://www.ujexodus.hu/
https://www.prohuman.sk/
https://fightthenewdrug.org/
BibliaSouvisející články

Zostať čistým v národe nečistých|Logos 8 / 2009 | Radovan Kapusta |Rodina
KRISTUS vs ANTIKRIST|Logos 3 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma