A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Zostať čistým v národe nečistých

V obývačke sme náhodným prepínaním začali pozerať zábavnú talkšou...

Je piatok večer a pomaly sa presúvame zo záhrady, kde sme celý deň tak trochu oddychovali, do obývačky. Je síce jún, ale večery ešte stále nie sú teplé. S rodinkou sme trávili víkend u rodičov. V obývačke sme náhodným prepínaním začali pozerať zábavnú talkšou, kde sa spomína na rôzne etapy života slovenských a českých hercov. Táto časť mohla byť o to zaujímavejšia, že bola predposlednou v poradí a jej hlavným hosťom bol známy český herec, komik a humorista, ktorý dokáže aj viac ako dve hodiny zabávať publikum počas tzv. one man show (v súčasnosti so svojím programom vystupuje vo viacerých slovenských mestách). Relácia je moderovaná hercom, bývalým riaditeľom a politikom, ktorý na pobavenie v súčasnosti používa zväčša lacný a plytký humor. Ani nie po dvadsiatich minútach sme museli prepnúť, nakoľko nech boli téma a prizvaný hosť hlavného protagonistu akíkoľvek, vždy to končilo sexuálnom narážkou a dvojzmyslom, čo by človek od pánov v tomto veku a vo verejnoprávnej televízii neočakával. Jedným z hostí bola aj mladá a sympatická herečka, ktorej príhodu začali páni veľmi trápne a nevkusne prekrúcať. Skutočne nevhodná zábava v relácii, kde sa všetko, vrátane kulís, oblečenia a hudby snaží byť na „nóbl“ úrovni. Vďaka Bohu za Ducha Svätého, ktorý nám tieto veci nedovolí pozerať, aj keby sme chceli a doslova nás núti nemať s danou vecou nič spoločné. Je zrejmé, že spoločnosť je nasiaknutá prevrátenosťou, a keď nie je o čom vtipkovať, tak sa prejde na najnižšiu intelektuálnu úroveň. Televízne seriály, relácie, filmy, videoklipy a divadelné predstavenia sú plné narážok, dvojzmyslov a vulgarizmov (niektoré novodobé divadelné predstavenia by vraj bez toho, aby používali nahotu a vulgarizmy, nevedeli osloviť moderného diváka). Bulvárne časopisy prinášajú životný štýl tých, pre ktorých konzervatívne a biblické hodnoty ako rodina, vernosť a pokora sú neznáme pojmy. Nedávno sa mi veľmi zapáčil jeden blog, ktorý bol akýmsi zhrnutím toho, čo autor prednášal na jednom univerzitnom internáte pred asi 700 poslucháčmi. Autorom príspevku je uznávaný kresťanský reportér a šéfredaktor amerického charizmatického mesačníka Charisma - J. Lee Grady. Názov príspevku bol „Zostať čistý v národe smilníkov“. Grady v ňom odporúča dodržiavať niektoré body pre tých, ktorí chcú žiť pravý a plný kresťanský život podľa toho, ako ho naplánoval Boh. Jednotlivé body boli doplnené niektorými veršami (hlavne bod 1) a komentármi.

1 Nemeň svoje morálne hodnoty

Mnoho ľudí, keď počuje pojem smilstvo, si predstaví nejaký zastaraný a už neaktuálny archaizmus a mysľou mu prebehne niečo na spôsob sodomie (pohlavnú zvrhlosť, pozn. redakcie), ale nie slovo, ktoré by sa malo týkať veľkej časti ľudskej populácie. Tento pojem je použitý aj v 1. liste Tesaloničanom 4,3: „Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva...“ a pôvod slova je z gréckeho slova porneia. Od tohto slova je odvodené aj slovo pornografia, ale význam tohto slova je oveľa rozsiahlejší. Znamená aj cudzoložstvo, homosexualitu, spomínanú sodomiu, prostitúciu, incest či cudzoložstvo. Podľa apoštola Pavla, sex ako ho naplánoval Boh, je obmedzený na manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou. Na túto tému je množstvo odkazov v Starej a v Novej zmluve. Tu sú napríklad ešte dve miesta. 1. list Korinťanom 6,9-10: „Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho!“ Alebo List Židom 13,4: „Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.“ Ani Episkopálna cirkev, médiá a známe osobnosti, nemôžu meniť túto definíciu. Dôležité je, aby človek nevpustil do svojho života morálny relativizmus. Biblia je v oblasti sexuálneho života veľmi jasná.

2 Nepredávaj svoje dedičské právo

Strata panenstva bola vždy považovaná za seriózny prečin, no dnes je smilstvo bežnou zápletkou väčšiny situačných komédií a telenoviel. Považuje sa za normálnu vec. Medzi mladými sa začínajú cítiť menejcenne tí, ktorí nemali sexuálny styk okolo štrnástich rokov a ak sa niekto postaví za predmanželskú abstinenciu, je považovaný sa neandertálca. Čo ale televízne programy neukazujú, sú následky nemorálnosti a nečistoty. Nie každý by sa potom zabával, keby sa hovorilo o sexuálnych chorobách ako kvapavka či AIDS, keby sa hovorilo o potratoch a post potratových traumatických stavoch či klinických depresiách, ktoré priamo súvisia s nezákonným sexuálnym správaním. V prípade, že si slobodný/á bez ohľadu na to, či si stratil svoje panenstvo alebo nie, je čas napraviť svoj životný štýl a odložiť sex na manželstvo. Známa speváčka Rebeca St. James povedala, že aj keď človek už nie je panic/panna, pokáním sa do toho stavu človek môže akoby prinavrátiť, a potom človek v čistote môže vydržať až do manželstva. Často sa spomína príbeh Ezava, ktorý sa vzdal práva prvorodeného kvôli hlúpej veci. Vymenil svoje dedičstvo za misku šošovice. Smilstvom si skutočne človek môže zbabrať život a to nechce predsa nikto.

3 Buď nemilosrdný k svojim slabostiam

Keď Ježiš hovoril svojim učeníkom o sebadisciplíne, bol striktnejší ako akýkoľvek náboženský vodca. Povedal im: „Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.“ (Evanjelium Matúša 5,29) Ježiš neodporúčal seba zohavenie ako denný rituál, iba použil sarkazmus na zdôraznenie toho, aký vážny je hriech a naliehal na svojich nasledovníkov, aby robili radikálne kroky, a tým zabránili pascám pokušenia. V dnešnej sexom nasiaknutej spoločnosti je to ešte nevyhnutnejšie. Máš problém s pornografiou? Ak nemáš dostatok disciplíny a stále skončíš na takýchto nečistých stránkach, je lepšie zbaviť sa počítača. Vymedz si jasné pravidlá a striktne ich dodržuj, ak sa ti tak nedarí, potrebuješ intervenciu, lebo inak si na hranici duchovného stroskotania.

4 Ži priehľadný, transparentný život

Biblia nikdy nehovorí o tom, že bojujeme s hriechom osamotení. Jakub 5,16 hovorí: „Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“ V niektorých prípadoch nedosiahneš víťazstvo, ak sa so svojím problémom neporozprávaš s iným kresťanom a nenájdeš pomoc či modlitbu. Veľa ľudí žije s tajomstvami. Mnoho žien a aj mužov bolo v detstve zneužitých rodinou alebo priateľmi a nikdy o tom nerozprávali. Veľa mladých ľudí je chytených do pasce temného sveta pornografie či masturbácie a hanbia sa to priznať. Sú takí, ktorí majú problémy s tým, že ich priťahujú ľudia rovnakého pohlavia a obávajú sa, že po priznaní sa, by boli odmietnutí. Nikdy sa človeku nepodarí žiť plný kresťanský život, pokiaľ si nevyčistí svoj duchovný šatník a nebude jednať so špinavým odevom tak, ako sa patrí. Úplné odpustenie a očistenie je možné, ale musí mu predchádzať vyznanie a pokánie.

5 Vybuduj si rešpekt pred Bohom

 Pavol adresoval nasledovné slová tým Tesaloničanom, ktorí ignorovali jeho napomenutia: „Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva svojho Ducha Svätého.“ (1. list Tesaloničanom 4,8) Nedalo sa to povedať jasnejšie. Ak neberieš do úvahy sexuálne hranice, kráčaš po tenkom ľade. Táto oblasť, nielen pre mladých ľudí a nielen v tejto dobe, bola vždy tou, ktorá prinášala rôzne výzvy či otázky. Hranice akceptovania sa posúvajú a spoločnosť prijíma také správania a postoje, ktoré v mnohých fázach prekračujú rámec zdravého rozumu. Preto je dôležité, aby tí ľudia, ktorí veria v biblické hodnoty a princípy, mali aj v oblasti sexuálneho života jasno, nerobili kompromisy a vychutnávali si taký život, ktorý Boh pripravil pre tých, ktorí žijú podľa Jeho Slova.Související články

Pečiatka s menorou nájdená v severnom Izraeli|Logos 1 / 2012 | Miroslav Iliaš|Archeologie a Bible
Najvýznamnejšie trendy desaťročia|Logos 1 / 2010 | Redakce |Skutečný příběh
Preklad Biblie|Logos 10 / 2009 | Redakce |Překlad Bible
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Zostaň v pokoji|Logos 9 / 2009 | Joel Osteen |Vyučování