Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos 1992