Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

70. výročie založenia štátu Izrael

img-8105-0211.jpg

Športová hala Elán v Bratislave sa 12. mája stala dejiskom nevídaného podujatia. Zišli sa tu kresťania, ktorí usporiadali konferenciu na počesť 70. výročia založenia židovského štátu. Hlavnými organizátormi konferencie boli Kresťanské spoločenstvá a Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem.

Na programe konferencie boli dve rôzne zhromaždenia. To prvé, doobedňajšie bolo bohoslužbou, na ktorej slúžil senior pastor Kresťanských spoločenstiev Jaroslav Kříž, otec myšlienky na zorganizovanie tejto konferencie a jej hlavný usporiadateľ. Hlavná večerná časť konferencie bola kultúrno-spoločenským podujatím na oslavu dôležitého výročia pre židovský štát, ktorého vznik vnímajú predovšetkým evanjelikálni kresťania ako zázračné naplnenie biblických proroctiev.

Slávnostné podujatie skvele moderované Katarínou Novákovou bolo vkusne zostavenou mozaikou príhovorov osobností náboženského a politického života poprekladanou pôsobivou interpretáciou židovských piesní v podaní speváčok Danky Vráblovej s hudobnou skupinou Slova života a víťazky súťaže Slovensko hľadá superstar z roku 2007 Vierky Berkyovej s hudobnou skupinou Frendi.

Prvým z konferenčných rečníkov bol pastor Jaroslav Kříž v úlohe hostiteľa konferencie. Vo svojom príhovore zagratuloval štátu Izrael k jeho krásnemu a symbolickému výročiu. Svoju gratuláciu adresoval predovšetkým priekopníckej generácii Židov, ktorým sa podarilo založiť štát a ktorých sen sa uskutočnil a prežil. Zagratuloval tiež celému Izraelu, všetkým kresťanom, ktorí veria biblickým prísľubom o Izraeli. A v neposlednom rade venoval svoju gratuláciu celému svetu, lebo založením Izraela a jeho schopnosťou prežiť v nepriateľskom prostredí dokazuje Boh ľudstvu vernosť svojím prísľubom, zapísaným v hebrejských Písmach Biblie. Všemohúci Boh tak dokázal, že stojí na strane menšiny a vie ju ochrániť. Postoj k existencii Izraela je tak otázkou svetonázoru a večnej spravodlivosti.

Peter Švec, riaditeľ slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ), vystúpil s príhovorom, ktorý poukázal na neférovosť, ku ktorej často dochádza pri hodnotení Izraela ako demokratickej krajiny v porovnaní s palestínskou samosprávou, ktorá napríklad na území Gazy vládne spôsobom, ktorý sa hodí skôr do stredoveku ako do dnešnej doby. Izrael nepotrebuje žiadnu propagandu, stačí o ňom hovoriť pravdu. Cirkev by preto nemala koketovať s politickou korektnosťou, mala by o Izraeli hovoriť pravdu. Mala by si byť vedomá svojich židovských koreňov a stavať sa proti rôznym konšpiráciám, ktoré sa často objavujú na internete. Pán Švec tiež zúčastnených informoval o poslednej aktivite ICEJ, ktoré organizuje petíciu vyzývajúcu slovenských vládnych predstaviteľov, aby naša krajina podobne ako USA zvážila presunutie nášho veľvyslanectva do Jeruzalema.

Za Apoštolskú cirkev na Slovensku sa účastníkom konferencie prihovoril pastor bratislavského zboru Bratislava City Church, Pavol Zsolnai, ktorý krátko zagratuloval židovskému štátu. Vyzdvihol skutočnosť, že príbeh Izraela je príbehom, ktorý nemá paralelu v histórii. Tento štát sa stal kolískou mnohých praktických vynálezov a technologických zariadení, ktoré nám každodenne uľahčujú život, a tak sú živým dôkazom o tom, akým požehnaním pre svet je Izrael.

img-8077-0190.jpgIgor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, označil obnovenie židovskej domoviny po období hrôz holokaustu za jeden z najväčších zázrakov židovských dejín. Vo svojej reči sa ďalej rozhovoril o otázke Jeruzalema a s vďačnosťou sa zmienil o kroku Spojených štátov, ktoré do hlavného mesta Izraela presťahovali svoje veľvyslanectvo napriek obrovskému odporu islamských krajín. Podľa ich propagandy nepatrí Jeruzalem do Izraela, akoby s ním nikdy nesúvisel. Oddeliť Jeruzalem od Izraela je však to isté, ako oddeliť hlavu od tela alebo dušu od Boha. Jeruzalem je odnepamäti duchovným a historickým centrom judaizmu. Podľa nedávnych absurdných rezolúcií organizácie UNESCO je Jeruzalem historicky spojený výhradne s islamom, islamskými názvami a dejinami. Tieto absurdity pán Rintel vyvrátil stručným prehľadom dejín židovského hlavného mesta od jeho založenia po súčasnosť. Zdôraznil napríklad, že Biblia spomína Jeruzalem 850-krát, no Korán ani len raz. Nikdy v dejinách nebol Jeruzalem hlavným mestom žiadneho islamského štátneho útvaru a nikdy v ňom nesídlil žiaden islamský panovník. Na záver vyzdvihol spoločné úsilie Židov a kresťanov o príchod Božieho kráľovstva a spravodlivosti.

Programové menu konferencie obohatila tiež improvizovaná panelová diskusia, ktorej sa zúčastnili europoslanec Branislav Škripek, poslanec NR SR Marek Krajčí, Leo Van Doesburg, bruselský predstaviteľ politickej strany Európske kresťanské politické hnutie (ECPM) a bezpečnostný analytik Ivo Samson. Títo páni hovorili o svojom vzťahu k Izraelu a o vnímaní Izraela v európskej aj slovenskej politike a o tom, čo oni konkrétne robia pre Izrael. Pán Samson doplnil ich rozprávanie pohľadom bezpečnostného analytika na prebiehajúci konflikt a zaujímavými informáciami z jeho histórie.

img-8127-0224.jpg

Prirodzeným vrcholom večera bolo vystúpenie izraelského veľvyslanca na Slovensku J. E. Zvi Aviner Vapniho, ktorý sa podelil o svoje spomienky na oslavy Dňa nezávislosti Izraela z detstva. A tiež o to, ako sa na Filipínach stretol s kresťanmi, ktorí pred desiatimi rokmi, podobne ako my, usporiadali veľkú slávnosť na počesť výročia založenia štátu Izrael.

Pán veľvyslanec sa zmienil o symbolickom význame čísla 70 pre Židov a o tom, že toto výročie je práve pre symboliku tohto čísla špeciálne. Hovoril tiež o dôvodoch, pre ktoré je na svoju krajiny tak hrdý. Spomenul samotný začiatok a podstatu konfliktu na Blízkom východe, ktorá spočíva v tom, že arabskí susedia Izraela odmietli ponuku medzinárodného spoločenstva na založenie židovského a arabského štátu na území Britského mandátneho územia Palestína.

Vyzdvihol skutočnosť, že Izrael je striktne demokratickou krajinou, ktorá je založená na prijímaní Židov, ktorí sa z celého sveta vracajú do svojej biblickej vlasti. Táto krajina historicky kladie obrovský dôraz na vzdelanie, čo prináša obrovské úspechy v oblasti vedy a inovácií. Izrael má 12 nositeľov Nobelovej ceny, čo je pri počte obyvateľov niečo cez 8 miliónov obrovský úspech. Izrael je veľmi hrdý na svoju skvelú, silnú a schopnú armádu, ktorá sa dokáže vysporiadať s hrozbami prichádzajúcimi z rôznych strán. V tejto armáde je veliteľ vždy v prvej línii, Židia totiž veria tomu, že vedenie má ísť príkladom. Každá rodina v Izraeli má niekoho v armáde, a to ju robí vskutku národnou armádou. Izraelská armáda je tiež armádou inovácií, ktorá sa snaží nachádzať nové, funkčné riešenia rôznych problémov a situácií.

Na inováciách je postavený celý izraelský systém. Práve Židia inovovali vlastný jazyk, starovekú hebrejčinu, ktorú doslova oživili tým, že z bohoslužobného jazyka, jazyka Biblie, doplneného o nové výrazy, urobili jazyk, používaný v bežnom živote. Izrael sa tiež preslávil množstvom technologických inovácií, ktoré prinášajú mnohé benefity ľudskej civilizácii.

Pán veľvyslanec spomenul, že dejiny štátu Izrael od jeho vzniku až do dnešných dní charakterizuje obrovská nádej a optimizmus. Bola to izraelská pre-miér-ka Golda Meirová, ktorá povedala: „Pesimizmus je luxus, ktorý si Žid nemôže dovoliť.“ Židia sú teda ľudia viery, ktorí sa stále nádejajú na dobrú budúcnosť. V tomto duchu aj pán veľvyslanec vyjadril nádej, že v blízkej budúcnosti sa v Jeruzaleme otvorí tiež ambasáda Slovenskej republiky.

Svoj príhovor zakončil čítaním Žalmu 126 z hebrejskej Biblie. V slovenskom preklade znie takto: „Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci! Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiská v Negeve! Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy.“ 

img-8214-0272.jpgPôsobivý večer zakončili spoločnou modlitbou rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí SR Miša Kapustin a senior pastor Kresťanských spoločenstiev Jaroslav Kříž.

Táto mimoriadna akcia bola krásnym a dôstojným pripomenutím výročia, ktoré je, žiaľ, zatienené násilnosťami na hraniciach pásma Gazy vyvolanými extrémistami organizácie Hamas, ktorí vlastných ľudí posielajú doslova na smrť v snahe násilne preniknúť na územie Izraela. V čase šírenia arabskej proti-izraelskej propagandy postavenej na klamstvách a polopravdách je dôležité, že sa v európskych krajinách nájdu ľudia, ktorí sa neboja postaviť sa za pravdu a spravodlivosť, postaviť sa za Izrael.Související články

Izrael|Logos 5 / 2017 | Martin Mazúch |Historie
Izrael|Logos 4 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
IZRAEL|Logos 6 / 2009 | Jaroslav Kříž |Izrael
Izrael a my|Logos 6 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma
Izrael a Gaza|Logos 9 / 2010 | Miroslav Iliaš |Aktuálně