Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Blíži sa ekologická apokalypsa?

Nad nami sa rozširuje ozónová diera, cítime globálne otepľovanie, vnímame nepravidelnosť zrážok. Padajú stále nové rekordy v dosahovaní extrémnych teplôt. Sneží na púšti, v Antarktíde sa môžete opaľovať ... Hladina morí vzrastá, ropných únikov pribúda, veľrýb ubúda. Človek neľútostne pokračuje vo vyrubovaní dažďových pralesov, rozširuje sa zoznam ohrozených druhov rastlín a zvierat. Zemetrasenia majú katastrofálne následky v ľudskej populácii hlavne na husto osídlených miestach. Hurikány a tsunami so svojou ničivou silou nám naháňajú strach. Čo nezničí hurikán, poškodí požiar, ktorý vystrieda epidémia. Ľudia trpia na nedostatok pitnej vody. Ľudská činnosť a stúpajúca frekvencia prírodných katastrof na niektorých miestach Zeme majú vplyv na celú našu planétu. Je ešte možné zastaviť tieto globálne zmeny v prírode zvýšenou snahou ľudí a obnoviť rovnováhu? Sú energetické zdroje Zeme neobmedzené, alebo dôjde k ich rýchlemu vyčerpaniu? Hrozí našej modrej planéte skutočne kolaps? Je osud ľudskej populácie zasadený do obrazu nezvratných katastrof predpovedaný Bibliou? Závisí budúcnosť Zeme len od postoja človeka? Čo môže ľudstvo očakávať?

Klimatické zmeny

To, že došlo ku vážnym globálnym klimatickým zmenám, je dnes už nepopierateľné. Diskutuje sa len o tom, do akej miery sú tieto zmeny spôsobené ľudskou činnosťou. Tvrdenie, že emisií pribúda, je fakt. Predpokladá sa, že v závislosti od množstva produkovaného CO2 narastú teploty v tomto storočí o 2 až 4,5 stupňa. Hladina morí v 20. storočí skutočne stúpla o 0,17 metra a predpokladá sa, že v tomto storočí stúpne o 13 až 58 cm. (1) Niektorí vedci udávajú ešte vyššie čísla. Celosvetové oteplenie prinesie rýchlejšie topenie ľadovcov, preto stúpne hladina morí. Logický následok je, že niektoré miesta sveta zmiznú z povrchu zeme. Holandsko by sa isto ocitlo pod vodou. Je to sci-fi príbeh? Vymyslená predstava, ktorá má za cieľ strašiť ľudí, alebo jedna z reálnych možností? Podľa čerstvej štúdie španielskeho ministerstva životného prostredia nebudú ušetrené ani krajiny Európskej únie. Teploty tu stúpnu do roku 2070 o 4-7 stupňov, čo prinesie neznesiteľné horúčavy a nedostatok pitnej vody. Podľa astrofyzika Stephena Hawkinga predstavuje zmena klímy pre budúcnosť rovnaké nebezpečenstvo ako atómová vojna.

John Marburger, poradca prezidenta USA Georgea Busha, zdôraznil, že americká administratíva už dávno uznala, že globálne otepľovanie je reálne a spôsobuje ho človek. Prostredníctvom skleníkových plynov sa človek podieľa na destabilizácii doteraz rovnomerného režimu zrážok, čo niekde spôsobuje suchá, inde povodne. Na klímu tiež vplývajú prírodné procesy, ktoré nesúvisia s ľudskou činnosťou, majú mimozemský charakter. Ľudská činnosť je však stále faktorom číslo jeden. Súčasná zmena klímy má s veľkou pravdepodobnosťou prevažne antropogénny pôvod. Zodpovedné sú najmä emisie fosílneho uhlíka do atmosféry, ktoré tvoria takmer 10 miliárd ton ročne. Človek, taký „maličký tvor“, ovplyvňuje i obrovské oceány, ktoré tvoria 70 % povrchu planéty. Správanie oceánov je rozhodujúce nielen pre krátkodobé počasie, ale aj pre celosvetovú klímu, pretože cirkulácia vody v oceánoch sa podieľa na zrážkach a ovplyvňuje teploty. V prírode došlo v posledných desaťročiach k veľmi výrazným zmenám. Tvrdenie, že aj v minulosti už tento proces prebiehal rovnako rýchlo, a je neškodným prejavom prirodzeného cyklu Zeme, nie je dostatočne podložené vedeckými faktami. Hlavný slovenský klimatológ Milan Lapin tvrdí, že štatistická prognóza založená na historických pozorovaniach je nespoľahlivá, keďže teraz dochádza k novým aspektom v klimatickom systéme zeme. (1) Je nepochybné, že rastúca teplota vzduchu bude znamenať aj zvýšenie požiadaviek na vodu v dôsledku zvýšeného výparu. Zákonite dôjde aj k posunu klimatických pásiem. Nemôžeme čakať, že sa príroda sama vyrovná s týmito zmenami. V budúcnosti sa budú zväčšovať teplotné extrémy, ktoré prinesú väčšie výkyvy počasia, suchá a záplavy. Situácia môže byť naozaj vážna a ohroziť životy miliónov obyvateľov. Znečistenie prostredia a nedostatok zdrojov môžu položiť Zem „na lopatky“.

Je ekologický kolaps za dverami? Aký postoj zaujať?

Treba rýchlo uzavrieť životnú poistku, alebo si zobrať spotrebný úver a vychutnať si posledné obdobie života? Sú dva extrémne postoje - obidva nesprávne. Jeden postoj je pasivita korytnačky. S tvrdým pancierom ide pomaly horúcim pieskom a tvrdí, že sa nič nedeje. A to, čo sa deje, dialo sa aj v minulosti. Dožíva sa väčšinou vysokého veku, ak ju nezastihne tsunami. Tento postoj je prejavom ignorácie faktov. Podobne sa správa priateľ pštros, ktorý si strčí hlavu do piesku, a problém nevidí. Niektorí ľudia by si globálne otepľovanie v prírode nevšimli, ani keby čítali Hospodárske noviny plávajúc na ľadovej kryhe Bratislavou. Druhý postoj reprezentuje splašená sliepka. Behá chaoticky po dvore a kotkodáka - už aj zabudla, prečo. Jej mozog musia aj vedci dlho hľadať, nerozumie takmer ničomu, ale jej panika je globálna. Takýto človek, hoci žije na mieste 1000 metrov nad morom, sa bojí, že ho zaleje voda skôr ako Holandsko, či New York. Ak ho nezastihne hurikán, určite ho zničí zemetrasenie. Ak prežije zemetrasenie, dostihne ho mor. Keby sa vyliečil z ťažkej infekčnej choroby, príde požiar. Ak sa odkloní Golfský prúd, isto pôjde cez jeho záhradu. Slaná voda mu znehodnotí prameň v studni a zahynie na nedostatok pitnej vody ... Nesprávna reakcia je ignorácia celosvetových ekologických problémov aj prehnaný strach. Hoci zmeny v prírode sú výrazné a majú celosvetový dopad, vidíme, že katastrofy sa dejú len na niektorých miestach. Je skutočne zaujímavé, že niektoré miesta Zeme nie sú poškodené, a na iných sú série rôznych katastrof, a opakujú sa. Výskyt týchto javov nie je náhodný, vysoko prevyšuje percento pravdepodobnosti. Niekedy môžeme objaviť zvláštnu spojitosť prírodných javov a spôsobu života daného etnika (napr. oblasť masívne poškodená tsunami bola celosvetovo známa detskou prostitúciou, New Orleans je nazývané mestom čarodejníc s bohatou históriou okultizmu). Občas sérii prírodných katastrof na danom území predchádza vojenský konflikt (napr. občianska vojna). Niekedy duchovnú súvislosť nenachádzame. Je ešte veľa vecí, ktoré nevieme jednoznačne vysvetliť a zostávajú pre nás záhadou. Objektívne však katastrofy v posledných rokoch pribúdajú. Napr. rok 2004 v Atlantiku bol mimoriadne bohatý na hurikány, pričom následky boli tragické. Pretože správy sú presiaknuté hromadnými úmrtiami, človek si postupne zvykne.

Prečo stúpa frekvencia katastrof a straty na ľudských životoch sú také vysoké?

Je to normálny trend? Je hlavnou príčinou človek? Musí to tak byť? Nemôžeme to nejako ovplyvniť? Myslím si, že nikto z ľudí nevie s absolútnou istotou predpovedať, či sa Zem bude otepľovať a akou rýchlosťou, o koľko centimetrov (alebo kilometrov) stúpne či klesne hladina morí. Mnohé prírodné javy nevieme vysvetliť, sú nám skryté. Niektoré živly sa správajú inak, ako by sme predpokladali (napr. hurikán zmení smer a nespôsobí škody). Podľa niektorých údajov Antarktída, najväčší ľadovec sveta, sa na väčšine územia ochladzuje a rastie. (1) Zem má určite väčšie zásoby nerastných surovín, ako si myslíme, nie sú však nevyčerpateľné. Potenciál v človeku je veľmi vysoký a v budúcnosti sa budú bežne využívať technológie, o ktorých sa nám dnes ani nesníva. Prejsť z ropy na slnečnú energiu nie je utópia, budeme sa voziť v autách, ktoré pôjdu na vodu. Mnoho nových objavov uľahčí ľudský život. Budeme využívať široké spektrum nových technológii. Myslím si, že budeme prekvapení, koľko bohatstiev ukrýva Zem, ktoré sme doteraz nevyužívali.

Ako sa pozerá na ekologické zmeny kresťan?

Kresťania, ktorí veria v proroctvá Biblie, sú veľmi často obvinení z toho, že im nezáleží na životnom prostredí, že sú ľahostajní k znečisteniu ovzdušia a vody. Tí, ktorí veria, že Biblia je pravdivá, sú terčom neutíchajúcej kritiky a výsmechu. Veľmi ma inšpiroval a povzbudil článok s „optimistickým“ názvom Zajtrajšok neexistuje, ktorý je kritikou kresťanov a vytrhnutia (2). Je typickou ukážkou nesprávneho pochopenia posledných dôb. Autor sa sťažuje na to, že 59 % Američanov verí, že proroctvá uvedené v Knihe zjavení sa naplnia! V Amerike si v aute môžete naladiť viac ako 1600 kresťanských rozhlasových staníc! Podľa novinára Billa Moyersa sa milióny kresťanov nazdávajú, že ničenie životného prostredia si nielenže netreba všímať, ale dokonca ho treba vnímať ako znamenie blížiacej sa apokalypsy. „Od ľudí ovplyvnených takýmito silnými proroctvami nemôžete očakávať, že im bude záležať na životnom prostredí. Prečo by sa oň mali starať, keď povodne, suchá, hlad a rôzne nákazy vzniknuté v dôsledku ekologického kolapsu sú znameniami apokalypsy, ktorú predpovedá Biblia? Prečo by sa mali starať o globálne klimatické zmeny, keď budú zachránení vo vytrhnutí? A prečo by mali prejsť z ropy na slnečnú energiu, keď ten istý Boh, ktorý urobil zázrak s pecňami chleba a rybami, by mohol jedným Slovom vyrobiť niekoľko miliárd barelov ropy? Pretože sú presvedčení, že do času, kým sa Kristus vráti, ich Pán zabezpečí. Kresťania vedia, že možnosti Boha sú neobmedzené a že na Božej zemi neexistuje nedostatok zdrojov. Kým mnohí sekularisti si myslia, že svet je preľudnený, kresťania vedia, že Boh stvoril zem dostatočne veľkú a s dostatočnými zdrojmi, ktoré postačia pre všetkých.“ (2)

James Watt, prvý minister vnútra za prezidenta Regana, na pôde Kongresu USA vyhlásil: „Keď padne posledný strom, vráti sa Kristus.“ Tvrdil, že ochrana prírody nie je vo svetle blížiaceho sa návratu Ježiša Krista to najdôležitejšie. Tretina amerických voličov verí, podobne ako James Watt, že Biblia je úplne pravdivá. V posledných voľbách išli k volebným urnám milióny veriacich vo vytrhnutie! Napriek neustálej kritike USA sú pravicovo orientovaní kresťania silným hlasom a hybnou silou v spoločnosti. Skutočná biblická viera je tŕňom v oku celého sveta. B. Moyersovi nevadí, že padne posledný strom, ale rozčuľuje ho Wattova verejná prezentácia viery v Kristov druhý príchod. V súčasnosti najpredávanejšou knihou v Amerike, ktorá zachytáva vytrhnutie, je kniha „Left Behind“. Napísal ju kresťan Timothy LaHaye. Autor článku o vytrhnutí píše: „Skutoční veriaci budú vynesení do neba, kde sa posadia po pravici Boha a odtiaľ budú sledovať svojich politických a náboženských oponentov, ako trpia pod návalom bolestí, červov a žiab počas nasledujúcich rokov súženia ... Kresťania veria, že sú povolaní zažiť vytrhnutie ako naplnenie biblických predpovedí. Z tohto dôvodu vyjadrili solidaritu s Izraelom a so židovskými osadami a svoju pomoc podporili peniazmi a dobrovoľníkmi.“ Ďalej s iróniou píše: „Boží Syn sa vráti, spravodliví vstúpia na nebesá a hriešnici budú odsúdení na večný pekelný oheň.“ Je povzbudivé, že sú k dispozícii viaceré internetové stránky, ktoré hovoria o vytrhnutí a o tom, ako sa naň pripraviť (napr.www.raptureready.com). Nájdete tu články na mnohé aktuálne témy aj s modlitbou. Bill Moyers nepochopil vieru kresťanov v proroctvá a označil ju za bizarnú.

Ako to je v skutočnosti?

Sú kresťania nezodpovední pasívni snílkovia, ktorí sa nezaujímajú o prírodu a nechránia ju? Aká bude naša budúcnosť? Čo predpovedal Ježiš Kristus, že sa musí stať? Čo je napísané v proroctvách? Sú zmeny v ekosystémoch reverzibilné? Každý človek, ktorý aspoň trochu sleduje médiá, si nemôže nevšimnúť, že v prírode dochádza k veľkým zmenám. Aj na Slovensku sme zaznamenali zmeny. Priemerná ročná teplota vzduchu v 20. storočí na Slovensku vzrástla približne o 1,1ºC a ročné úhrny zrážok poklesli v priemere o 5,6 %. (5) Otepľovanie prinieslo aj viac požiarov. V I. štvrťroku 2007 vzniklo o 1612 viac požiarov ako v I. štvrťroku 2006. (6) Frekvencia, rozsah a závažnosť prírodných katastrof sa globálne zväčšuje. Podľa Biblie žijeme v posledných časoch - v období, ktoré predchádza druhému príchodu Božieho Syna Ježiša Krista. Vytrhnutie je najvýznamnejšia historická udalosť, ktorá sa ešte len stane. Je to realita, ktorú s pevnou istotou očakávajú znovuzrodení kresťania na základe Písma na celom svete. „Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zomreli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristovi vstanú najprv, potom my živí ponechaní budeme razom vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.“ (1Tes 4:15-17)

Skutoční veriaci budú skrze Svätého Ducha zobratí zo zeme, aby sa stretli s Kristom a už zostali v Jeho prítomnosti. Vidíme, že bude taká generácia ľudí, ktorá nezažije fyzickú smrť. (Vďaka Bohu!) Vytrhnutie je objektívne posúdenie pravosti viery, pretože o tom, kto bude vytrhnutý, rozhodne samotný Boh. Mnohí sa totiž dnes označujú za veriacich, ale s Bohom nemajú nič spoločné. (Odporúčam znova prečítať Logos 6/2005 II. Ročník, článok Cesta prvým spojom - VYTRHNUTIE.) Boh pred veľkým súžením posledných dôb zoberie ku sebe tých, ktorí mu patria, aby zaujali svoje dedičstvo pripravené pre nich v nebesiach. (3) Tí, ktorí sú Kristovi, nezažijú hrôzy veľkého súženia, pretože tieto už sú prejavom súdu, Božími ranami. Vytrhnutie je hlavný cieľ života kresťana, na ktorý sa pripravuje každý deň, pretože Pán príde ako zlodej. Nikto z ľudí nevie dátum tejto udalosti (ani anjeli to nevedia), preto musíme byť pripravení stále. „Vtedy budú dvaja na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť v mlyne, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán.“ (Matúš 24: 40-42) „Tento príchod Pána Ježiša Krista zostane skrytý svetu, bude ako príchod zlodeja. Potom nastane veliké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude.“ (Matúš 24:21) Toto sa udeje za politickej vlády Antikrista, ktorú ukončí viditeľný a slávny príchod Ježiša Krista v moci. Boží Syn bude následne na tejto zemi vládnuť v tisícročnom kráľovstve.

Príchod Božieho Syna budú predchádzať zmeny v politickom a náboženskom živote i zmeny v prírode. Keď sa Ho učeníci pýtali na znamenia Jeho príchodu a konca sveta, povedal: „A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom prepôrodných bolestí sveta.“ (Matúš 24:6-8) Zmeny, ktoré sa v prírode stali, sú nezvratné. Predpôrodné bolesti sveta už začali a môžeme ich cítiť. Počujeme o vojnách, zemetraseniach a epidémiách na určitých miestach. Tieto prírodné katastrofy nepostihnú celú zem globálne, ale budú len miestami. Občianske vojny a vojnové konflikty napĺňajú médiá, napätie má stúpajúcu tendenciu. Viaceré štáty disponujú atómovými zbraňami a moslimské krajiny sa vyhrážajú ich použitím nielen proti Izraelu a Amerike. Medzinárodná situácia v priebehu histórie ľudstva nikdy nebola takto vyhrotená. Počet ľudí postihnutých ochorením AIDS vo svete dnes len odhadujeme, pretože sa jedná o milióny ľudí. Je to epidémia posledných desaťročí, na ktorú sme si tiež už akosi zvykli. Efektívny liek dodnes nie je širokým masám dostupný. Počet onkologických ochorení na obyvateľstvo celosvetovo stúpa. Ozónová diera sa nezmenšuje, posun podnebia je globálny. Moria a oceány sú zamorené ropou. Ovzdušie je plné emisií. Pitnej vody je nedostatok, pôda je kontaminovaná. Vojny súvisia s ekonomickým a ekologickým kolapsom, často majú náboženské pozadie. Je nutné skúmať, či sa dejú veci náhodne, alebo je tam nejaká duchovná súvislosť. Verím, že veľké prírodné katastrofy sa nedejú náhodne, ale majú svoju príčinu. Ježiš Kristus predpovedal vojny, hlad, mor a zemetrasenia miestami. Tieto veci sa už dejú a budeme ich vidieť v oveľa väčšej miere ako doposiaľ, pretože sa budú stupňovať. Udalosti vyústia do priamych Božích súdov, ktoré postihnú ľudstvo, ktoré odmietlo evanjelium. (4) Nebudú to náhodné prírodné katastrofy, ale Boh pošle svojich anjelov, aby vykonali súd v období súženia. V Zjavení Jána v 6.-19. kapitole opäť nachádzame vojny, drahotu, hlad, smrť od zemskej zveri, veľké zemetrasenie, zmeny na Slnku a Mesiaci, krupobitie, oheň. Podľa proroctva bude spálená tretina zeme, zhorí tretina stromov i všetka zelená tráva. Tretina morských živočíchov zahynie, rieky i pramene vôd budú zničené. Naruší sa cyklus deň - noc. Zomrie tretina ľudí zeme. Napriek tomu, ľudia nebudú robiť pokánie a budú sa ďalej rúhať Bohu. Neskôr zahynú všetky živočíchy v mori. Voda z prameňov a riek bude nepoužiteľná. Slnko bude páliť vzbúrených ľudí ohňom. Bude také veľké zemetrasenie, aké nebolo odvtedy, odkedy je človek na zemi a mestá národov padnú. Zmiznú všetky ostrovy a vrchy sa nenájdu. A na ľudí bude padať veľký ľadovec ako centy. Antikristovské obdobie súženia a rán ukončí Pán Ježiš Kristus svojím viditeľným príchodom. Jeho vláda v tisícročnom kráľovstve sa nedá porovnať s nijakou epochou svetových dejín. Bude to jedno fantastické obdobie pokoja, kedy bude vykúpené aj stvorenstvo a dôjde k obnove ekosystémov. Zvieratá stratia svoju divokosť a nebudú sa navzájom požierať: vlci budú v pokoji žiť s ovcami a leopardy s kozľatami. Malé deti budú pásť teľce, levíčatá a kŕmny dobytok v jednom stáde a budú vyháňať kravy a medvede spolu na pašu. Levy budú žrať slamu ako dobytok a dojča sa bude hrať bezpečne s vretenicou či škorpiónom, niekdajšími jedovatými tvormi. V celom živočíšnom svete zavládne pokoj. (Iz 11:6-8, 65:25, Rim 8:19-23) (4) Rastlinný svet a zem - v minulosti pre človeka zlorečená - budú oslobodené od svojej kliatby. Zem bude, najmä v Izraeli, kvitnúť ako voľakedy v záhrade Eden (Iz 51:3, Ez 36:35). Púšte budú miestami bohatými na vodu, vyprahnutá krajina vydá sviežu zeleň (Iz 41:18-19) a vrchy budú oplývať obilím, vínom a olejom. V rovnakom čase sa bude orať a žať, lisovať a siať (Ám 9:13-14) a žatvy budú také bohaté (Joel 2:19-24), že hlad bude patriť minulosti (Iz 49:10). Slnko bude sedemkrát jasnejšie svietiť ako doposiaľ a mesiac bude taký jasný ako teraz slnko. (Iz 30:26) Tieto proroctvá budúcnosti ukazujú na skutočné vykúpenie tvorstva v celosvetovom rozsahu. Lebo vykupiteľské dielo Ježiša Krista zahŕňa celé tvorstvo, ktoré bude za Jeho vlády zase v takom stave, ako bolo pred pádom človeka do hriechu. (4) Zem však nebude trvať večne, akokoľvek by ju človek v súčasnosti chránil a šetril. V poslednom dejstve sa na Boží príkaz nebo a zem pominú, živly potečú a všetci ľudia budú súdení Bohom, ktorý je aj ohňom spaľujúcim. (2Petra 3:10-13) „A bude nové nebo a nová zem, sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba.“ (Zj. Jána 21:1-2) A všetci vykúpení krvou Kristovou budú potom žiť s Bohom večne. Toto je konečný cieľ života veriaceho a bodka za pozemským dianím v histórii ľudstva.

Z duchovného hľadiska k porušeniu prírody došlo po páde človeka do hriechu. Vtedy zem začala rodiť tŕnie a bodľač ako dôsledok kliatby. Zvieratá sa v raji nepožierali navzájom, boli podriadené človeku a neškodili mu. Hriech človeka narušil túto harmóniu. Opäť ju môže obnoviť len Boží Syn, ktorý niesol korunu z tŕnia na svojej hlave a zrušil tak na Golgote zlorečenie. Ježiš Kristus vrátil človeku pôvodné postavenie. Len človek, ktorý obnovil svoj vzťah s Bohom, vie mať správny postoj k prírode. Ľudia sa budú Bohu zodpovedať za to, ako spravovali Zem. Kresťania nie sú nezodpovední, zaujímajú sa o ekológiu a chránia prírodu (až do vytrhnutia)! Potom tu už jednoducho nebudú ... (Haleluja!) To je skutočnosť. Energetické zdroje treba využívať racionálne a životné prostredie zachovať, ale nijakou ľudskou snahou sa nepodarí udržať život na našej planéte večne. Nebo a zem sú totiž určené k zániku, sú pominuteľné. História Zeme sa približuje ku svojmu koncu, a všetko má Boh pevne v rukách. Nič sa nevymklo z jeho kontroly, o všetkom, čo sa deje, vie, pričom človeku dal slobodnú vôľu k rozhodovaniu a konaniu. Na základe toho, že mnoho biblických proroctiev sa už naplnilo, vieme, že sa naplnia aj tie zostávajúce. Aj vytrhnutie sa približuje. Preto je v tomto čase dôležitejšie zaoberať sa Bibliou než ekológiou. Treba zachraňovať to, čo má večnú hodnotu - ľudský život, nie viditeľné veci, ktoré sa pominú - Zem. Dôležitejšia je budúcnosť ako minulosť. Z hľadiska večnosti je ľudský život cennejší ako harmónia všetkých ekosystémov. Skutočnú harmóniu do prírody však vnesie až Mesiáš v tisícročnej ríši. Samozrejme, pokiaľ sme na Zemi, potrebujeme zdravé životné prostredie.

Ochrancovia prírody sú často k ľudom agresívnejší ako divé šelmy. Greenpeace niekedy pripomína „green war“. Ekologické organizácie často viac chránia život zvierat ako ľudí. Podobne Sloboda zvierat presadzuje ich „práva“ akoby na úkor ľudí. Ochranári niekedy paradoxne bojujú za smrť zvierat (niektorého medveďa chránia, iného chcú zastreliť - asi podľa farby „pleti“). Reklamou s nahým ľudským telom mediálne bojujú proti kožuchom. Niektorí ochrancovia prírody verejne podporujú homosexualitu, ktorú v prírode nevidíme. Na stretnutie Greenpeace prichádzajú členovia na autách, pričom spaľujú fosílne palivá a posilňujú skleníkový efekt. Za zabitie zvieraťa by požadovali trest smrti, keby to zákon umožňoval. Prírodu je potrebné chrániť, ale nie fanaticky „cez mŕtvoly“. Ani vegetariáni planétu nezachránia. Pri výrobe 1 kg jogurtu sa vyprodukuje toľko skleníkových plynov ako pri jazde autom na 8 km. Výroba 1 kg syra je ekvivalentná v produkcii škodlivín s jazdou autom v dĺžke 60 km. (5) Keby všetci obyvatelia Zeme prešli na rastlinnú stravu a prestali by používať ropu, problém ľudskej rasy by sa aj tak nevyriešil a konečný osud planéty by sa nezmenil.

Kvalita ľudskej spoločnosti (bio-psycho-sociálna a hlavne spirituálna zložka) určuje kvalitu životného prostredia. V oblastiach, kde sa znovuzrodení kresťania modlia, je napr. lepšia úroda, viac zrážok, nižšia kriminalita a nezamestnanosť (Almalonga). To, že príroda odpovedá na hriech človeka, je duchovný princíp. Tam, kde je v praktickom živote zlomená kliatba, je vyššia prosperita. Vojny, hlad, epidémie a zemetrasenia musia byť pred Pánovým príchodom, pretože to predpovedal Ježiš Kristus. Máme však privilégium modlitbou ovplyvniť tieto budúce veci, aby sa nediali v našom regióne, v Čechách a na Slovensku. Prímluvnou modlitbou za náš národ môžeme ovplyvniť rozsah týchto udalostí a stupeň škôd. Budúcnosť každej krajiny vrátane ekológie závisí od postoja národa k Bohu a k Izraelu. Bez ohľadu na teplotu vzduchu a množstvo zrážok, treba sa pripraviť na stretnutie so živým Bohom. Treba mať horúce srdce, dostatok živej vody a pestovať ovocie Svätého Ducha, aj keby na Slovensku rástli banánovníky či granátové jablká. Len Duch Svätý vie pripraviť veriaceho na stretnutie s Kristom a dať mu silu a schopnosť žiť morálne čistý a víťazný život. Preto je životne dôležité naplniť sa Svätým Duchom, budovať Cirkev a študovať Bibliu - Božie slovo. Lebo Pán Ježiš Kristus povedal: „Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.“ (Matúš 24:35) „Keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, pred dverami.“ (Matúš 24:33)

Použitý zdroj informácií:
(1) Hanus M.: Planéta strachu.
Týždeň, 10/ 2007, s. 14-23
(2) Moyers B.: Zajtrajšok neexistuje.
Prometheus, 4/2005, s. 23-24
(3) Šesták A.: Cesta prvým spojom - vytrhnutie.
Logos, II. ročník, 6/2005, s. 24-25
(4) Langhammer J.: Čo sa stane s týmto svetom? 1. vydanie, Bratislava, MSEJK 1994, s. 78-81, 109-110, 126
(5) Nový čas - 27.3.2007, Globálne otepľovanie zmení klímu na Slovensku, s. 16
(6) ECHO - 20.4.2007, Otepľovanie prináša aj viac požiarov, s. 4Související články

Pokračujeme|Logos 10 / 2017 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Prosincová konference|Logos 12 / 2011 | Alena Filipková|Ze života církve
Pokračujeme|Logos 11 / 2017 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Pokračujme|Logos 5 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2018 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme