Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Bůh mě vytrhl z nemoci a okultizmu

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Jak mě Bůh uzdravil a změnil|Logos 3 / 2014 | Redakce |Skutečný příběh
Bůh jedná v Praze|Logos 11 / 2014 | Redakce |Ze života církve
Boží láska mě uzdravila|Logos 8 / 2020 | Redakce |Skutečný příběh
Kdo mě vysvobodí z odsouzení?|Logos 6 / 2016 | Redakce |Skutečný příběh
Bůh zasáhl do situace naší rodiny|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Krbcová|Skutečný příběh