Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Cirkev na križovatke

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Cirkev má budúcnosť|Logos 8 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Jak roste církev|Logos 5 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma
Příběh velkého rozkolu|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Historie
Cirkev? Áno!|Logos 4 / 2016 | Jaroslav Kříž |Téma
Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Věda a víra