Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Dostali jsme milost obrátit se společně

Článek bude zveřejněný později.Související články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková|Ze života církve
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková|Ze života církve
KS Milosť - Olomouc|Logos 6 / 2007 | Redakce |Představujeme
Extrémní milost|Logos 2 / 2017 | Redakce |Představujeme
Jak jsme se dostali do sboru Církve víry v Praze|Logos 6 / 2018 | Redakce |Skutečný příběh