Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Dům na skále

V devadesátých letech církev zažila obrovský pohyb Ducha Svatého. Žel, lidé se zaměřili na tyto projevy a odklonili se od opravdového hledání Pána a života v posvěcení. Sándor Németh to považuje za celosvětový problém, jehož důsledky vidíme dodnes. A jeho poselství zní: Postav svůj dům na skále.

V devadesátých letech církev zažila obrovský pohyb Ducha Svatého. Žel,Tábor mládeže v Keszthely u Balatonu (Maďarsko) mocně zasáhl můj život. Po celou dobu vyučoval Sándor Németh. Jednoduchými pravdami postavenými do nového a jasného světla odkryl problémy dnešního křesťanství a dal praktický návod, jak svoje životy očistit. Na maďarské církvi jsme zároveň pozorovali, že kázané slovo reálně funguje v praktickém životě. Bylo vidět požehnání a proměna - mládež se chovala ukázněněji než u nás, organizace tábora proběhla bez problémů, i v počtu přes 1000 lidí. Keszthely je malé město, ale i tak je v něm sbor, který čítá 180 členů, má krásnou vlastní budovu s parkem a vybavením pro volný čas. Ano, člověk musí vyznat, že Bůh je s nimi.

Mat 7:13-29 definuje křesťanství. Je to cesta, život a životní styl. Tak, jako na různých cestách si člověk neodpočine, stejně ani křesťanství není odpočinek - je to cesta. Tato cesta má svůj cíl. Najdeme ho v listu Filipským - aby skrze můj život i skrze moji smrt byl oslaven Kristus. Už dnes si můžeš naplánovat svůj život a vybrat si, zda tvoje smrt bude vrcholným skutkem tvého života nebo to bude jeden velký pád.

Nemluvím o náboženství. V Mat 7:21-23 nás Pán Ježíš varuje: vyznávat Krista před církví je náboženství, stane se to křesťanstvím až tehdy, když ho vyznáme i před nevěřícími. Víra musí být spojena se skutky a to se stane tehdy, pokud křesťan přijme do svého života fakt, že každý skutek se dá morálně ohodnotit a také bude rozsouzen podle Božího Slova. Jsou skutky dobré a zlé, neexistují „neutrální“ skutky.

Sándor mluvil o nejčastějších a nejvážnějších hříších, které brání posvěcení a oddělují člověka od Boha. Prvním je modloslužba, tedy zpřítomňování Boha pomocí obrazů a soch, které nám ho mají připomínat. K modloslužbě patří i uctívání cizích bohů nebo stvoření (manželský partner, práce, sport, peníze) místo stvořitele. Modloslužba je skutek, který postupně deformuje svědomí, a tak člověk začíná mít výčitky svědomí právě tehdy, když dělá to, co je správné.

Dalším dnes rozšířeným hříchem je okultizmus, který má mnoho forem. Patří sem jasnovidectví, věštění, čarodějnictví, magie atd. I když je často duchovní pozadí okultizmu skryté, jedná se o silně duchovní záležitosti, které mají velmi negativní vliv na život člověka.

Skutkem, který nemůže být odpuštěn, je rouhání proti Duchu Svatému. Stojí na přikázání nevezmeš jména Božího nadarmo.

Sexuální hříchy zůstávají hříchem, i když jsou vykonané v úplné tajnosti (internet, zamilované SMS zprávy). Sexuální hříchy nejsou soukromou věcí hříšníka, protože neovlivňují pouze život jednotlivce, ale celou církev. Kromě toho působí i fyzické nemoci a deprese.

Je potřeba neustále hodnotit své skutky, odtrhnout se od těch zlých a činit dobré: poslouchání Božího Slova, modlitba, evangelizace, horlivost před Pánem, sbírka, desátky, služba v církvi, účinné používání přirozených schopností, solidarita, sociální podpora atd.

Naplánuj si svůj život, rozhodni se stát křesťanem, který svým životem i smrtí oslaví Pána. Podívej se do Bible, do evangelia Matouše 7:24-27 a postav svůj dům na skále.Související články

Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Věda a víra
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Historie
Odsúdené na zánik|Logos 10 / 2013 | Árpád Kulcsár|Z historie
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Ze života církve
Reformácia na Spiši I.|Logos 4 / 2009 | Peter Minárik |Historie