Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Ježiš vás miluje a túži po vašich srdciach

logos-08-2018-svedectvo.jpg

Sme novoobrátení kresťania – volám sa Darina Kačová, môj priateľ Robo Vašek a naša dcérka Nelka. Pána Ježiša Krista sme prijali do našich sŕdc v januári 2018. Sme šťastní a vďační Bohu za naše nové životy a za zázračné uzdravenie našej dcérky Nelky. Narodila sa v roku 2016, jej zdravotný stav bol v norme, mala slabý šelest na srdci, ale lekári nám povedali, že to počas rastu zmizne. Po čase sme s priateľom badali, že Nelka nechce veľmi prijímať potravu a začala nám často zvracať a modrieť. Navštívili sme nemocnicu a tam nám povedali, že je v poriadku a nemáme robiť paniku. Trvalo to štyri mesiace, až jej nakoniec zistili vážnu chorobu srdca – Fallotovu tetralógiu. Hospitalizovali ju v Banskej Bystrici, jej stav sa veľmi zhoršil, dostala záchvat, omodrela, jej srdiečko pracovalo len na 30%. Po troch dňoch ju previezli do Bratislavy na operáciu. Lekári jej nedávali veľkú šancu na prežitie, pretože operácia bola veľmi náročná – trvala až 7 hodín. Boli sme veľmi zúfalí, i keď som vtedy nepoznala Krista, volala som úpenlivo k Bohu a modlila som sa so slzami v očiach za našu dcérku. Operácia sa skončila a nám oznámili, že Nelka žije, len je na prístrojoch. Keď som ju uvidela, také malé stvorenie napojené na všelijaké hadičky, spuchnuté, srdce vo mne stislo až k plaču. Odradiť som sa nedala a modlila som na izbe za ňu. Po mesačnom zotavovaní ju previezli z Bratislavy do Veľkého Krtíša a znovu sa začali opakovať tie desivé javy na jej telíčku, dokonca jej začali praskať cievky v hlavičke, strácala kyslík a hneď ju zase previezli do Banskej Bystrice. Zostala tam celý rok, bola napojená na prístroje, liečená a sledovaná. Veľa sme si vytrpeli či fyzicky, duševne i finančne. Verili sme, že Boh je s nami a dáva nám silu a nádej. Po roku liečby nám Nelku dali domov a lekári nás upozornili, že každý mesiac budú sledovať jej zdravotný stav. Povedali nám, že bude mať trvalé následky, nesmie sa vyčerpať, namáhať ani veľa plakať. Bola veľmi vychudnutá, no úsmev na jej tváričke nechýbal. Museli sme absolvovať každý mesiac kontroly s injekciami na imunitu, ktoré stáli 2500 €, aby sa k nej nedostal bacil, nesmela ochorieť. V januári 2018 sa k nám dostala dobrá správa: „Ježiš vás miluje a túži po vašich srdciach.“ Navštívili sme misijnú skupinu, ktorú viedli Roman a Iveta Bučkovci. Pán sa mocne dotkol našich sŕdc, ja i priateľ sme odovzdali svoje životy Ježišovi Kristovi. Roman hovoril o uzdravení, že pre Boha nie je nič nemožné. Prišli sme znovu aj s našou dcérou a oni sa za ňu modlili. Nelka sa nám deň čo deň menila pred očami, hrala sa, behala, skákala, no nezadychčala sa, bola hyperaktívna, mali sme z toho celá rodina ohromnú radosť, radujeme sa z nej a ďakujeme Bohu za jej mocné uzdravenie. Čakala nás kontrola a lekári boli veľmi udivení z jej zdravotného stavu. Oznámili nám, že jej stav sa zlepšil o 70%, dokonca bránica, ktorú mala poškodenú, sa začala hýbať tak, ako mala. Sláva Pánovi! Čaká nás ešte kontrola o tri mesiace, no my sme presvedčení, že nie 70%, ale 100% zdravia má naša Nelka, ktorá môže fungovať ako úplne zdravé dieťa. Vďaka nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Haleluja! Amen.Související články

Kto je Ježiš Kristus|Logos 12 / 2020 | Jaroslav Kříž |Téma
Ježiš medzi svojím ľuďom|Logos 10 / 2010 | Redakce |Izrael
Ježiš je tá cesta|Logos 5 / 2015 | Redakce |Skutečný příběh
Už u vás zvonili?|Logos 3 / 2009 | Daniel Šobr |Světová náboženství
Ježiš – dokonalá obeť|Logos 7 / 2016 | Jaroslav Kříž |Téma