Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Logos srpen 2018


Logos srpen 2018

Vybíráme

Príklad patriarchov

Jaroslav Kříž | Téma

Príklad patriarchov

Ježiš hovorí o Všemohúcom ako o Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba. Čtěte víc...

Moudrá prosba Agúrova

Daniel Šobr | Vyučování

Moudrá prosba Agúrova

Tajemná biblická postava nám odhaluje důležité duchovní principy. Čtěte víc...

Ježiš Kristus – zjavený Mesiáš

Michal Tausk | Aktuálně

Ježiš Kristus – zjavený Mesiáš

Čím viac poznávame Písmo, tým viac odhaľujeme veci, ktoré nám boli od počiatku skryté. Čtěte víc...