Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Pokračujeme

Leto je na vrchole. Tento čas má síce svoje špecifiká a úskalia, ale nie je to zlé obdobie, je rovnaké ako všetky ostatné. Ľudia sa obracajú aj v lete a veriaci musia chodiť s Pánom Ježišom po všetky obdobia, veď v nebi je stále rovnako. Preto ďakujem všetkým, ktorí neochabujete v Pánovej práci. Badám totiž, že niektoré cirkvi zvoľnili tempo, niektoré dokonca zavreli zbor a vyhlásili dovolenku, čo považujem za nerozumné. 

Väčšina táborov je za nami a boli skvelé. Zvyšujúca sa účasť nás tlačí k zmene – na budúci rok ich musíme usporiadať viac, k čomu sú, samozrejme, potrební ďalší služobníci, pedagógovia, animátori, ľudia s pastorským obdarovaním, zdravotníci atď. Ale to sú dobré starosti.

Vo svete sa však zdá, že priebeh leta 2018 je napätý. Množstvo požiarov a povodní je zarážajúce i preto, že udierajú aj v krajinách severských, kde doteraz veľké horúčavy nepoznali. Keď k tomu prirátame novinky na politickej scéne, ako sú schôdzky amerického prezidenta s ruským alebo severokórejským, či napätie medzi USA a Iránom, musí nám byť jasné, že biblické proroctvá o Ježišovom príchode sa napĺňajú pred našimi očami. 

Užite si dovolenky a pripravte sa na horúcu jeseň. Dni sa krátia, a aj náš čas sa kráti. Pokračujeme.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme