Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Kresťan vo víre digitálnej doby

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Kresťan a duch doby|Logos 2 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma
Kresťan a štát|Logos 3 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
Posun doby|Logos 8 / 2015 | Michal Tausk|Aktuálně
Kresťan a politika|Logos 4 / 2017 | Jaroslav Kříž |Zamyšlení
Cirkev a duch doby|Logos 12 / 2006 | Tibor Ruff |Převzato z Új Exodus