Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Kresťan vo víre digitálnej doby

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Kresťan a duch doby|Logos 2 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma
Kresťan a politika|Logos 4 / 2017 | Jaroslav Kříž |Zamyšlení
Kresťan a štát|Logos 3 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
Posun doby|Logos 8 / 2015 | Michal Tausk|Aktuálně
Cirkev a duch doby|Logos 12 / 2006 | Tibor Ruff |Převzato z Új Exodus