Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Kresťan a politika

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Kresťan a štát|Logos 3 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
Kresťan a duch doby|Logos 2 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma
Kresťan vo víre digitálnej doby|Logos 4 / 2020 | Paulína Bartošíková|Vyučování
Prišiel som ako zvedavý skeptik a odišiel ako znovuzrodený kresťan|Logos 2 / 2018 | Redakce |Skutečný příběh
Sila hriechu|Logos 9 / 2008 | Gabriel Minárik |Vyučování