Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos duben 2017


Logos duben 2017

Vybíráme

Pokračujeme

Daniel Šobr | Pokračujeme

Pokračujeme

Ó Hospodine, Ty si blízko a všetky Tvoje príkazy sú pravda. Čtěte víc...