Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)
Nejčtenější
Témata

Logos duben 2017


Logos duben 2017

Vybíráme

Pokračujeme

Daniel Šobr | Pokračujeme

Pokračujeme

Ó Hospodine, Ty si blízko a všetky Tvoje príkazy sú pravda. Čtěte víc...