Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Peter Gammons opět v našich sborech

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Dr. Peter Gammons|Logos 4 / 2010 | Peter Málik |Ze života církve
Dr. Peter Gammons|Logos 10 / 2011 | Alena Filipková|Ze života církve
Evangelizace v moci Ducha|Logos 11 / 2010 | Daniel Šobr |Téma
Rodina Taxovcov v našich zboroch|Logos 7 / 2011 | Alena Filipková|Ze života církve
Bůh se dotkl našich životů|Logos 1 / 2018 | Redakce |Skutečný příběh