„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Marilyn Neubauer v Plzni

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Rozhovor s Marilyn Neubauer|Logos 10 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor
Marilyn Hickey|Logos 10 / 2008 | Daniel Šobr |Reportáž
Marilyn Hickey v Šoproni|Logos 11 / 2007 | Radovan Kapusta |Reportáž
Církev víry Milost Plzeň|Logos 1 / 2019 | Robert Štěpán|Představujeme
Pokračujeme|Logos 7 / 2011 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme