Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Marilyn Hickey v Šoproni

marilyn-opt-2.jpegJe jednou z najznámejších ženských tvárí na kresťanských televíznych staniciach, či konferenciách po celom svete

Tohto roku oslávila 76 rokov, no jej vitalita a energickosť nechávajú každého, kto ju vidí kázať, či slúžiť, v údive. Vidia v nej naplnenie Božieho zasľúbenia od proroka Izaiáša: „Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú.“ Jej program Today With Marilyn - Dnes s Marilyn, je možné sledovať pravidelne na Trinity Broadcasting Network 1 (TBN1), na stanici Black Entertainment Television network a rôznych lokálnych kanáloch po celom svete. Takisto má celosvetové rádiové vysielanie. Okrem jej služby, ktorá má sídlo v Denveri, má Marilyn Hickey Ministries pobočky v Anglicku, v Južnej Afrike a v Austrálii. Je zakladateľkou Word to the World College (založené v roku 1981 pod pôvodným názvom Marilyn Hickey Bible College). Je jedinou ženou, ktorá je členkou predsedníctva najväčšieho zboru na svete pastora (Paul) Yonggi Cho a takisto je v rade univerzity Orala Robertsa.

Marilyn Hickey kázala 28. septembra 2007 v maďarskej Šoproni na regionálnej konferencii zboru Hit. A práve na toto podujatie sme dostali ako bratislavský zbor pozvanie pre 20 ľudí od pastora miestneho zboru. Cesta autom bola pomerne krátka a jednoduchá (čo neznamená, že sme nezablúdili), no zhruba po hodine a pol sme z Bratislavy dorazili do rekreačnej štvrti Lovereck, ktorá je položená na miernom kopci pokrytom lesmi a zeleňou. Povráva sa, že v tejto lokalite je najčistejší vzduch v celom Maďarsku. Myslím si, že počas piatku večera v štvorhviezdičkovom hoteli Fagus, kde sa konferencia konala, to bol fakt neodškriepiteľný. Cesty k hotelu boli lemované autami z rôznych krajín (napr. Nemecko, Rakúsko, či Rumunsko). Perfektná organizácia akcie sa dala poznať už pri pomoci pri parkovaní, či odovzdávaní visačiek pre každého registrovaného pri infodoske, občerstvení či plazmových obrazovkách, ktoré premietali zábery troch kamier počas celého večera.

Po príchode do hotela a vychutnaní si prekrásnych interiérových priestorov nielen recepcie a toaliet, sme prešli do konferenčnej sály. Už pri schádzaní do suterénu, kde bola najväčšia konferenčná miestnosť hotela, sme počuli kvalitné a dynamické chvály. Po usadení uvádzačmi, ktorí nám odovzdali slúchadlá kvôli prekladu, sme sa mohli zapojiť do chvál a uctievania. Preplnená miestnosť, kde podľa našich odhadov mohlo byť 800 až 1000 ľudí, sa vnárala do uctievania a odovzdávania sa Pánovi. Po chválach a zbierke vzal mikrofón Šándor Németh, ktorý modlitbami a slovom vniesol do našich sŕdc ešte väčšie očakávanie toho, čo Boh ide konať v tento večer. V našej výprave boli všetci znovuzrodení kresťania okrem jedného priateľa, na ktorého srdce Pán už klepe dlhší čas a veríme, že aj jeho srdce sa zapáli Božou láskou.

Marilyn Hickey kázala 28. 9. 2007 v maďarskej Šoproni na regionálnej konferencii zboru Hit

Po Šándorovej modlitbe a uvítaní, prišla na scénu Marilyn Hickey. Veľmi zanieteným, ľahkých a presvedčivým spôsobom začala kázať o viere a uzdravení. Povzbudzujúce boli osobné svedectvá, ktoré zažila počas svojej služby. Takisto sa s nami podelila o túžbu jej srdca, aby stále rastúca arabská komunita, nielen v rodnom Denveri ale i v celých USA, bola zasiahnutá evanjeliom. Rozprávala, ako prijala videnie o tom, že úspešné budú nielen jej kampane v moslimských krajinách ale i doma. Neskôr povzbudila každého z 2. listu Korinťanom 4:13: „Hovoríme preto, lebo sme uverili a keďže aj my veríme, preto aj hovoríme.“ Povedala, že ľudia viery veria tomu, čo hovoria, a že duch viery dokáže transformovať celú rodinu. Pre starších, ktorí nerátajú s tým, že ich Boh môže použiť, uviedla, že Káleb mal 86 a pol roka, keď bol vyslaný spolu s ostatnými zvedmi do Kanánu. Aj v tomto veku bol pre Jozuu povzbudením svojou vierou, keď hlásil o tom, čo očami viery videl v zasľúbenej zemi. Marilyn podotkla, že duch viery nie je iba pre nás, ale aj pre naše deti, potomkov. Z knihy Sudcov rozobrala niekoľko druhov pomazaní. Pri Otniélovi podotkla, že išlo o špeciálne pomazanie pre danú chvíľu. Pri Debore išlo o pomazanie, ktoré ju nieslo, sprevádzalo. Pri Samsonovi išlo o pomazanie sily. Zaujímavé bolo zjavenie o Achse, ktorej rodinný strom prezrádza, že pôvodne nemala mať nárok na dedičstvo. No mala vieru, lebo vedela, že je dcéra Kálebova. Preto i my si od Boha môžeme nárokovať viac, lebo „On má viac“. Káleb, po jej naliehaní, jej dal „horné i dolné pramene“. Marilyn povedala, že tak je to i s naším Nebeským Otcom, ktorý nám dáva horné i dolné požehnanie. To horné je zasľúbenie večného života a to dolné je požehnanie, zdravie a sloboda počas pozemského života. Povzbudila každého, aby si od Otca pýtal obidva druhy požehnania. Ku koncu prešla Marilyn k uzdraveniu a modlitbe za chorých. Položila otázku, ako zotrvať vo viere v procese uzdravenia, na ktorú sama odpovedala, že „je treba pozerať na uzdravenie, a nie na chorobu a ďakovať za každý pokrok“. Citovala i Orala Robertsa, ktorý povedal, že „najväčšie zázraky sú procesné zázraky“. Marilyn postupne vyzývala ľudí s rôznymi chorobami, aby si položili ruku na choré miesto a sami sa modlili. Počas týchto modlitieb ľudia vydávali svedectvá o uzdravení. Uzdravený zrak, napravená chrbtica, vyslobodenie z depresie, či uzdravená dlhotrvajúca bolesť v ramene sú len niektoré uzdravenia, ktoré svedčili o Božej prítomnosti a ochote a vôli pomáhať svojmu ľudu.

Po viac ako štyroch hodinách v úžasnej Pánovej prítomnosti sa konferencia skončila a my sme povzbudení a dotknutí čerstvosťou a víziou opustili hotel Fagus (ktorého majiteľ je znovuzrodený kresťan - člen miestneho zboru), sadli do auta a vrátili sa späť na Slovensko.

Na záver by sme radi touto cestou poďakovali Zboru Viery za pozvanie a v mene čitateľov Logosu zaželali pevné zdravie a úspechy pri kázaní evanjelia sestre Marilyn Hickey, ktorej pracovný kalendár (www.mhmin.org) prezrádza, že slová Ježiša z Matúša 28 „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal,“ neberie na ľahkú váhu.Související články

Marilyn Hickey|Logos 10 / 2008 | Daniel Šobr |Reportáž
Rozhovor s Marilyn Neubauer|Logos 10 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor
Marilyn Neubauer v Plzni|Logos 4 / 2017 | Robert Štěpán|Ze života církve
Pokračujeme|Logos 7 / 2011 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Kornel Illés v Banskej Bystrici|Logos 2 / 2009 | Daniel Šobr |Ze života církve