Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos listopad 2007


Logos listopad 2007

Vybíráme

Zákonníctvo

Jaroslav Kříž | Téma

Zákonníctvo

Zákon a milosť je jednou z najťažšie pochopiteľných tém Biblie. Čtěte víc...

Proti obrom

Tibor Ruff | Převzato z Új Exodus

Proti obrom

Izrael a cirkev na hranici zasľúbenej zeme Čtěte víc...