Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Misijná skupina Trnava

trnava-opt.jpegBožia práca v Trnave začala v roku 2003, keď sa tam sestra Evka Bachanová prechodne presťahovala kvôli práci. Na pracovisku začala mať zaujímavé rozhovory s kolegyňami o Bohu, ktoré vypôsobili veľkú zvedavosť ohľadom jej viery. V tom čase sme mali ešte zhromaždenia vo Vrábľoch a vždy, keď Evka prišla, rozprávala nám, že viaceré kolegyne sú otvorené pre evanjelium, a že by tam bolo dobre urobiť stretnutie. Tak sme zorganizovali prvé stretnutie, na ktoré prišlo asi desať ľudí, z toho jeden manželský pár. Kázal som tam o kliatbe a požehnaní a bolo vidieť na tých ľuďoch, že sa ich to silne dotýka a že majú otvorené srdcia pre spoznanie Pána Ježiša Krista. Po krátkej evanjelizačnej kázni som dal výzvu, kto by chcel prijať Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Nemuseli sme dlho čakať a zrazu stáli všetci vpredu. Bolo nádherné vidieť týchto Bohom dotknutých ľudí, ako im tiekli slzy a zároveň z nich vyžarovali pocity šťastia po modlitbe spasenia.

Sami sme zostali v úžase s Evkou a s bratmi, ktorí tam boli, aké prekvapenie nám Pán pripravil v tvrdom katolíckom meste, ktorému hovoria „druhý Vatikán“. Takže takto prebehlo prvé evanjelizačné ťaženie v Trnave a začali sme sa tam pravidelne stretávať a budovať Božie dielo.

Sestra Evka sa s láskou začala venovať našim novým súrodencom v Pánovi a prinieslo to hneď dobré ovocie, boli čoraz viac otvorení pre Božie kráľovstvo, dali sa pokrstiť vo vode, naplnili sa Svätým Duchom a prijali silu ku kázaniu evanjelia a k smelému vydávaniu svedectva. Pán v nich a cez nich začal konať svoju prácu a začali prichádzať aj ďalší noví ľudia. Viacerí boli uzdravení, oslobodení, dostali prácu a Pán riešil aj ich rodinné vzťahy a nepriaznivé okolnosti. Najzaujímavejšie bolo oslobodzovanie z tradície a z náboženstva. Jedna sestra sa vždy po modlitbe so vzkladaním rúk ešte pre istotu prežehnala, aby mala istotu, že je to O.K. Postupne, ako sme preberali základné pravdy z Biblie, začali im dochádzať určité veci, lebo skoro všetci boli aktívne zapojení v katolicizme, alebo aspoň praktizovali niektoré katolícke spôsoby viery. Svätý Duch však vydával svedectvo o Božom slove v ich srdci a prinášal svetlo a zjavenie o pravde a klamstve. Niektorí však aj napriek tomu nezostali verní Pánovi a vrátili sa k svojmu starému hriešnemu životu. Vystriedalo sa tam viacero ľudí, a som vďačný Pánovi za tých verných skalných, ktorí vydržali tlaky, boje a nevzdali to a dodnes sa aktívne podieľajú na Božej práci.

Budeme ďalej smelo pokračovať,
rozhojňovať sa v diele Pánovom

Dnes sa v Trnave pravidelne stretáva okolo 10-12 ľudí, v ktorých je potenciál, aby sa čoskoro rozmnožili na dvojnásobok. Toto letné obdobie bolo asi doteraz najviac prielomové v tejto práci, uskutočnili sme prvú verejnú evanjelizáciu aj s chváliacou skupinou na námestí. Potom sme mali zhromaždenie, na ktoré prišli traja noví ľudia, z toho jedna pani prijala Pána a doteraz Ho aj nasleduje. Obrátili sa ďalší noví ľudia a je tam veľmi dobrá zapálená atmosféra na zhromaždeniach. Máme dobré očakávanie, že to dobré, čo Pán začal v bratoch a sestrách v Trnave, aj úspešne dokončí, a že tam vyrastie v najbližšej budúcnosti veľký silný zbor. Budeme ďalej smelo pokračovať, rozhojňovať sa v diele Pánovom, vediac, že nie je márna naša práca v Pánovi.Související články

Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Představujeme
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Představujeme
Misijná skupina Zvolen|Logos 2 / 2008 | Eva Hazlingerová |Představujeme
Misijná skupina v Lučenci|Logos 7 / 2008 | Daniel Šobr |Představujeme
Misijná skupina Detva|Logos 8 / 2008 | Milan Helexa|Představujeme