„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Misijná skupina Senica

senica-opt.jpegV Senici sa začala stretávať skupina ľudí pri Božom slove asi pred dvomi rokmi. Stretávali sme sa v byte staršieho manželského páru, ktorý prežil mocný Boží zásah vo svojich životoch, oslobodenie zo závislosti od alkoholu a uzdravenie manželstva.

Bola to skôr skupina seniorov, lebo veková hranica väčšiny neklesla pod 50 rokov. Na stretnutiach sme volali k živému Bohu o milosť, aby sa v tomto období okolo nás čo najviac ľudí s otvoreným srdcom mohlo dopočuť o Ňom a aby mohli prežiť Jeho moc vo svojich životoch. Čítali sme si z Biblie a povzbudzovali sa biblickými príbehmi, ktoré sú večne živé. V tomto zotrvávame dodnes s tým rozdielom, že sme sa už do bytu nezmestili a stretávame sa na verejných miestach, kde si prenajímame priestory, ktoré sú k dispozícii. Počas tohto obdobia sme mnohým ľudom hovorili o Pánovi Ježišovi, či už z okruhu našich priateľov, príbuzných alebo pri príležitostných kontaktoch. Boh pri týchto rozhovoroch veľakrát zasiahol do ľudských životov svojou nadprirodzenou silou. Spomeniem na povzbudenie zopár prípadov, ktorých sme boli svedkami.

Viacerí, ktorí sú medzi nami, ešte prednedávnom boli tuhí fajčiari a dnes sú oslobodení od tejto závislosti. Jeden manželský pár nemohol dva roky počať vytúžené dieťa, a keď sme sa za to v zbore modlili, žena počala a dnes je matkou dvoch zdravých detí. Ďalšia mamička porodila dieťa, ktoré malo zápal pľúc, pupočnú šnúru ovinutú okolo krku a bolo v otrávenej plodovej vode. Lekári nedávali dobrú nádej na prežitie tohto chlapčeka. Mamička predtým po modlitbe jednej veriacej dievčiny prežila oslobodenie od dlhodobej bolesti chrbtice, a preto nás zavolala do nemocnice, aby sme sa modlili za dieťa. Stav dieťaťa sa po tom, ako sme prosili Ježiša o pomoc, radikálne zmenil a dnes má už vyše dvoch rokov a je to veľmi živé a zdravé dieťa. Staršia pani bola týmto spôsobom kladením rúk v mene Ježiš uzdravená z dlhoročného ekzému - psoriázy na rukách. Druhý prípad bolo uzdravenie narazeného palca na nohe, kedy na druhý deň nebolo možné už chodiť pre bolesť, ale po modlitbe prišlo okamžité uzdravenie. Ďalšie uzdravenie sa stalo u muža, ktorý bol po ponorení vo vode do mena Ježiš, uzdravený z viac ako štyridsať rokov pretrvávajúcej astmy. Ďalej poznáme dva prípady rodín s dlhotrvajúcimi finančnými dlhmi, ktoré keď začali vo svojich životoch praktizovať kázané Božie slovo, v priebehu asi 1,5-2 rokov sa postupne z týchto dlhov vyslobodili.

Najdôležitejšie ale je, keď sa človek, ktorý bol bez Boha a bez nádeje na tomto svete, stane Božím dieťaťom a prijme skrze odpustenie v Ježišovej obeti zmierenie s Bohom a nový život. Lebo aj úspešný, bohatý a zdravý človek bez vysporiadaného vzťahu s Bohom skončí v pekle. Som veľmi vďačný Bohu, že v regióne Záhoria sa aj dnes môže verejne kázať evanjelium Božieho kráľovstva a ľudia postupne viac a viac otvárajú svoje srdcia a obracajú sa od modiel k skutočnému Bohu. Sú to desiatky ľudí, ktorí keď počuli Božie slovo, volali k Ježišovi a prosili o odpustenie. Niektorí z nich sa nechali ponoriť vo vode do mena Ježiš a naplnili sa Svätým Duchom, s prejavom hovorenia v cudzích jazykoch. Ako príklad spomeniem troch mladých mužov, ktorí s otvoreným srdcom počúvali Božie slovo a po položení rúk ich hneď naplnil Svätý Duch, začali hovoriť v jazykoch a nechali sa ponoriť vo vode do mena Ježiš.

Z niekoľkých desiatok ľudí, ktorí toto prežili, sa nás pravidelne stretáva asi dvadsať. V Senici máme v nedeľu ráno stretnutie a od mája každý piatok kážeme evanjelium na senickom námestí. Na nedeľných stretnutiach sa káže Slovo Božie, máme účasť na večeri Pánovej, prebiehajú modlitby za tých, ktorí majú konkrétne potreby z nášho stredu i za ľudí v našom okolí a trávime čas v priateľských rozhovoroch. Doteraz nám chýbajú hudobníci, preto voláme k Bohu, aby sa obrátili ľudia obdarení týmto talentom a mohli sme Pána chváliť a uctievať aj zvučnými piesňami, poskakovaním a kolotancom.

Vždy v piatok podvečer sa stretáme na námestí na lavičkách a jeden z nás sa postaví a káže Slovo Božie. Po nejakom čase ho vystrieda niekto ďalší a takto má každý z nás možnosť vyskúšať si verejne hovoriť o Ježišovi. Okolo chodia ľudia, lebo je to na frekventovanom mieste, a mnohí sa zastavia a počúvajú. Stal sa nám prípad, keď išla staršia pani s bicyklom, a ako začula pár slov, vrátila sa a neďaleko nás, minimálne pol hodinu, brnkala rukou do pedála, keď išli ľudia okolo, a počúvala. Viacerí ľudia nás počúvali spoza kríkov. Vnímame strach v ľuďoch, ktorí by sa aj chceli pristaviť a počúvať Slovo Božie, ale čo keby ich videl sused a povedal to ďalším. Občas kúsok od nás je skupinka Rómov so syntetizátorom a vyhráva pesničky od Senzusu. Keď boli medzi nami vypočuť si, čo hovoríme, vrátili sa a vyhlasovali modlitby k sedembolestnej panne Márii Šaštínskej za všetkých, ktorí mali meniny a narodeniny. Každé také stretnutie doteraz prebehlo v pokoji s rôznymi aj humornými situáciami. Mnoho ľudí sa mohlo dopočuť, že Ježiš za nás zomrel, vstal z mŕtvych, žije a je ten dlho očakávaný Spasiteľ sveta. Reakcie na verejnosti sú rôzne: od preklínania až po zaujaté počúvanie, ale veríme, že sejba prinesie žatvu. Ako každý roľník, tiež máme to trpezlivé očakávanie, lebo Slovo Božie je mocné a dokáže spasiť ľudský život.

V každodennom živote zažívame nové skúsenosti s Bohom a chceme o tom rozprávať svojim blížnym, aby aj oni mohli spoznať, že Boh je dobrý.Související články

Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Představujeme
Misijná skupina Zvolen|Logos 2 / 2008 | Eva Hazlingerová |Představujeme
Misijná skupina v Lučenci|Logos 7 / 2008 | Daniel Šobr |Představujeme
Misijná skupina Detva|Logos 8 / 2008 | Milan Helexa|Představujeme
Misijná skupina Ružomberok|Logos 12 / 2016 | Milan Kopča|Představujeme