Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Krv Baránkova

Článek bude zveřejněný později.Související články

Duša je v krvi|Logos 1 / 2010 | Tibor Ruff |Vyučování
Hlas krvi|Logos 2 / 2007 | Tibor Ruff |Převzato z Új Exodus
Mami, prečo?|Logos 2 / 2007 | Veronika Kováčová |Věda a víra
Kresťanská kvapka krvi|Logos 9 / 2018 | Jakub Štugner|Ze života církve
Spasenie pohanov|Logos 2 / 2007 | Jaroslav Kříž |Téma