Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos duben 2013


Logos duben 2013

Vybíráme

Kresťanská konferencia Bratislava marec 2013

Daniel Šobr | Ze života církve

Kresťanská konferencia Bratislava marec 2013

Oslava vzkriesenia v hlavnom meste Slovenska. Čtěte víc...

Žila jsem mezi sportem a muži

Redakce | Skutečný příběh

Žila jsem mezi sportem a muži

Čtěte víc...