Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Moderné dni apoštola Pavla v Indii

Článek bude zveřejněný později.Související články

Turecko - Po stopách apoštola Pavla|Logos 8 / 2011 | Martin Petr|Reportáž
Dni príprav|Logos 10 / 2007 | Adrián Šesták |Převzato z Új Exodus
Dni chaosu|Logos 2 / 2016 | Michal Tausk|Aktuálně
Dni pokánia|Logos 10 / 2016 | Tibor Ruff |Vyučování
Nečerpaj z predchádzajúcich dní|Logos 4 / 2011 | József Nagy|Vyučování