Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Dni chaosu

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Dni príprav|Logos 10 / 2007 | Adrián Šesták |Převzato z Új Exodus
Dni pokánia|Logos 10 / 2016 | Tibor Ruff |Vyučování
Nečerpaj z predchádzajúcich dní|Logos 4 / 2011 | József Nagy|Vyučování
Ako za dní Molocha|Logos 2 / 2017 | Lucia Šlichtíková|Aktuálně
Ako za dní Noacha|Logos 6 / 2014 | Michal Tausk|Téma