Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos únor 2016


Logos Únor 2016

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok 2016 pokračuje skvelo. Februárová konferencia s Guillermom Preinom nás upevnila v tom, že ideme správnym smerom. Čtěte víc...